Shopify Web Design Academy ( 2e Sesyon )

Get course

APRANN EPI METRIZE SHOPIFY WEB DESIGN, METE SIT WÈB OU KREYE YON LÒT NIVO, EPI DEVLOPE YON WORKFLOW DE A A Z.

Patisipe Nan Workshop Shopify Web Design Lan Vini Aprann

AK Revolisyone Fason Ou Kreye Sit Wèb Epi Fè Kreyativite w Atenn Yon Lòt Etap.

SHOPIFY WEB DESIGN ACADEMY AP BA’W TOUT ZOUTI NESESÈ POU’W BATI NENPÒT SIT WÈB E-COMMERCE AK SHOPIFY POU JERE BIZNIS OU OUBYEN POU’W VANN SÈVIS OU.
Ou pa’p vini chita gade nou k’ap kreye sit wèb, oubyen montre w kòman nou fè li, Ou pran rantre fè pratik danble pou’w fini workshop la pare pou’w bati nenpòt ki sit ak Shopify.
N’ap Kouvri tout sa’w dwe konnen pou’w kapab vini yon Shopify Master epi reyalize kelkeswa rezilta w ta bezwen nan fason pa ou.

Workshop 1 - Entwodiksyon Web ak Graphic Design

1
Entwodiksyon 15 Avril ( Prensip Graphic, ak Web Design )
2
E-commerce Web Design 16 Avril
3
E-commerce Web Design 16 Avril

Workshop 2 - ( Prensip E-commerce, Shopify Setup )

1
Kòmanse ak Shopify - 22 Avril
2
Kòmanse ak Shopify - 22 Avril
3
Kreye yon Store Konplè - 23 Avril

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Shopify Web Design Academy ( 2e Sesyon )
Category:
Price:
$249 $125
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview