Achte machandiz an Chin, Transpò Dedwànman

Get course

Description

  • Teknik pou w jwenn pwodui bon pri ak bon kalite sou platfòm Alibaba (alibaba.com)
  • Teknik pou’w idantifye vandè ki kredib ak sa ki pa kredib sou platfòm nan
  • Teknik pou’w rekipere lajan w sou Alibaba si’w te mal achte
  • Pi bon mwayen transpò pou machandiz ou
  • Teknik pou w konnen alavans  pri transpò ak dedwànman machandiz ou
  • Ki avantaj wap jwenn le w itilize yon “Sourcing Agent oubyen yon Sourcing company” pou w ede achte ak transpote machandiz ou?

Entwodiksyon

1
Prezantasyon diferan chapit kou sa

Entwodiksyon

1
Prezantasyon diferan chapit kou sa

Pa ki mwayen yon moun kapab plase komand machandiz an Chin

1
Lojistik definisyon -Teknik pou w achte an gwo ak an detay

Koman yon konpayi legal tankou Walmah Group kapab ede w nan fè biznis ak lachin?

1
Koman Walmah Group kapab edew?
2
Koman Walmah Group kapab edew?

Strateji pou yon meyè itilizasyon platfom Alibaba

1
Platfom kote wap jwenn tout faktori ki an Chin

Live II

1
koman pou w rejwenn kob ou back sou Alibaba?

Dekouvri mwayen transpo ki pi bon mache pou machandiz ou

1
Evalye pri transpo machandiz ou
2
Evalye pri transpo machandiz ou

Live I

1
OEM & ODM
2
OEM & ODM

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Achte machandiz an Chin, Transpò Dedwànman
Category:
Price:
$75 $35
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview