Achte machandiz an Chin, Transpò Dedwànman

Description

  • Teknik pou w jwenn pwodui bon pri ak bon kalite sou platfòm Alibaba (alibaba.com)
  • Teknik pou’w idantifye vandè ki kredib ak sa ki pa kredib sou platfòm nan
  • Teknik pou’w rekipere lajan w sou Alibaba si’w te mal achte
  • Pi bon mwayen transpò pou machandiz ou
  • Teknik pou w konnen alavans  pri transpò ak dedwànman machandiz ou
  • Ki avantaj wap jwenn le w itilize yon “Sourcing Agent oubyen yon Sourcing company” pou w ede achte ak transpote machandiz ou?

Entwodiksyon

1
Prezantasyon diferan chapit kou sa

Pa ki mwayen yon moun kapab plase komand machandiz an Chin

1
Lojistik definisyon -Teknik pou w achte an gwo ak an detay

Strateji pou yon meyè itilizasyon platfom Alibaba

1
Platfom kote wap jwenn tout faktori ki an Chin

Dekouvri mwayen transpo ki pi bon mache pou machandiz ou

1
Evalye pri transpo machandiz ou

Koman yon konpayi legal tankou Walmah Group kapab ede w nan fè biznis ak lachin?

1
Koman Walmah Group kapab edew?

Live I

1
OEM & ODM

Live II

1
koman pou w rejwenn kob ou back sou Alibaba?

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Achte machandiz an Chin, Transpò Dedwànman
Category:
Price:
$75 $35