MetaMask e DeFi Senplifye 2022

Get course

Apre Kriptomone Senplifye se MetaMask ak DeFi Senplifye!

Kriptomone pagen bagay ki pi enteresan pase l, men se konsa tou li estresan le tout sa w fe pa vle mache paske w pa fi n konprann la wap fe a. Nan sousi sa, kou MetaMask ak DeFi Senplifye a ap pote yon lot altenatif pou konplete Kou Kriptomone Senplifye a.

Nan kou wap aprann tout detay ki gen pou we ak:

  1. MetaMask
  2. Trust Wallet
  3. Ekosistem, Rezo, ak Pwotokol
  4. Staking ak Farming
  5. Nouvote ki genyen nan DeFi
  6. Echanj desantralize
  7. Pwoteksyon Wallet
  8. Koman pou cheche nouvo Pwoje DeFi yo…elatriye.

Kou a gen 7 Chapit, apre chak Chapit ap Gen yon sesyon Zoom kote tout etidyan ka poze kesyon epi pratike san yo te aprann nan Chapit la.

 

 

 

Materyel Tout Etidyan ap Gen Bezwen yo

File size: 70 kb

Entwodiksyon

1
Leson 1: Entwodiskyon Tet Mwen
2
Leson 2: Entwodiskyon Kou a
3
Leson 3: 5 Rezon Ki Dwe Pouse w Pral Kou MDS la
4
Leson 4: Sous Enfomasyon Nou Pral Italize Nan Kou a
5
Leson 5: Entwodiksyon Nan Finans Desantralize
6
Leson 6: Entwodikson ak Konfigirasyon MetaMask
7
Leson 7: Entwodiksyon Nan DeFiMasterLab
8
Degi 0 – Referral Link ak Referral Code
9
ZOOM Live 1 – Q

Wallet ak Echanj Desantralize

1
Leson 1: Cold Wallet vs Hot Wallet
2
Leson 2: Top 10 Wallets Ou Dwe genyen
3
Leson 3: 5 Rezon Ki Dwe Pouse w Pral Kou MDS la
4
Leson 4: Entwodiksyon nan Trust Wallet
5
Leson 5: Ajoute, Retire Tokenn sou Trust Wallet
6
Leson 6: Achte ak Vann Kripto sou Trust Wallet
7
Leson 7: Jwenn Adres Trust Wallet ou
8
Leson 8: Kisa m Dwe Fe Le m Pa We Kwenn Mwen Sou Wallet la
9
Leson 9: Konfigire MetaMask
10
Degi 1 – Referral Link ak Referral Code
11
ZOOM Live 2– Q

Top 10 Rezo Pou Ajoute Sou MetaMask

1
Leson 1: Binance Smart Chain BSC (BEP20)
2
Leson 2: Polygon (MATIC)
3
Leson 3: Avalanche (AVAX)
4
Leson 4: Fantom Opera (FTM)
5
Leson 5: Harmony (ONE)
6
Leson 6: Cronos (CRO)
7
Leson 7: IOTEX (IOTEX)
8
Leson 8: Celo (CELO)
9
Leson 9: EOS (EOS)
10
Leson 10: Theta Network (THETA)
11
Degi 2 – Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 3– Q

Top 10 Lot Ekosistem an Devlopman

1
Leson 1: Tron (TRX)
2
Leson 2: Solana (SOL)
3
Leson 3: Cosmos (ATOM)
4
Leson 4: Polkadot (DOT)
5
Leson 5: Near Protocol (NEAR)
6
Leson 6: Vechain (VET)
7
Leson 7: Klever (KLV)
8
Leson 8: Cardano (ADA)
9
Leson 9: Terra (LUNA)
10
Leson 10: Kadena (KDA)
11
Degi 3 – Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 4 – Q

Ajoute

Retire

Konfigire Yon Rezo Sou MetaMask

1
Leson 0: Yon Ide Global de MetaMask Pou Cheche Mo Kle w Yo
2
Leson 1: Ajoute Tout Kripto Ou Renmen Yo Sou MetaMask
3
Leson 2: Retire Kripto Ou Pa Vle Yo Sou MetaMask
4
Leson 3: Resevwa ak Transfere Kripto sou MetaMask
5
Leson 4: Teknik Pou Stake Kripto Sou MetaMask
6
Leson 5: Ere Pou Pa Fe Sou MetaMask
7
Degi 5– Referral Link ak Referral Code
8
ZOOM Live 5 – Q

Achte ak Vann Kripto ak NFT Sou MetaMask

1
Leson 1: Pwosesis Pou Achte Yon Tokenn Sou MetaMask
2
Leson 2: Pwosesis Pou Vann Yon Tokenn sou MetaMask
3
Leson 3: Kisa Slippage la Ye?
4
Leson 4: Auto-Staking ak Auto-Compounding via MetaMask
5
Leson 5: Rantre Nan Farming Pool via MetaMask
6
Leson 6: Top 10 Platfom Pou Achte NFT
7
Leson 5: Rantre Nan Farming Pool via MetaMask
8
Leson 7: Achte NFT ak Vann NFT via MetaMask
9
Degi 6 – Referral Link ak Referral Code
10
ZOOM Live 6– Q

Top 10 Echanj Desantralize Yo

1
Leson 1: Pancakeswap via MetaMask
2
Leson 2: Uniswap via MetaMask
3
Leson 3: Biswap via MetaMask
4
Leson 4: Quickswap via MetaMask
5
Leson 5: Trader Joe via MetaMask
6
Leson 6: 1InchEchange via MetaMask
7
Leson 7: Viperswap via MetaMask
8
Leson 8: Bakeryswap via MetaMask
9
Leson 9: Paraswap via MetaMask
10
Leson 10: Honeyswap via MetaMask
11
Degi 7– Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 7– Q

Konklizyon

1
Leson 1: Revizyon Jeneral
2
Leson 2: Remesiman ak Anons Pou Pwochen Kou
3
Degi 8: Referral Link ak Referral Code
Ou kapab peye kou a sou sit RetBranche Academy an ak moncash, crypto, paypal oubyen visa, mastercard.
Wi, siw vle pran 2 kou MetGra yo wap selman peye $200. Ale nan lyen ki nan meni an ki rele Bundle la pou'w kapab chwazi li.

Lizay pou tout etidyan MetGra yo,

Byenvini nan kou ki pral ede w byen konprann Finans Desantralize a. Nou pral pase yon bon moman ansanm:

Le w fin peye kou a, kontakte MetGra pou rantre sou gwoup Telegram nan.

Lyen an ap Chak Degi ki genyen nan Section yo. 

 

Mesi.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
MetaMask e DeFi Senplifye 2022
Price:
$120 $99.99
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 127 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview