MetaMask e DeFi Senplifye 2022

Get course

Apre Kriptomone Senplifye se MetaMask ak DeFi Senplifye!

Kriptomone pagen bagay ki pi enteresan pase l, men se konsa tou li estresan le tout sa w fe pa vle mache paske w pa fi n konprann la wap fe a. Nan sousi sa, kou MetaMask ak DeFi Senplifye a ap pote yon lot altenatif pou konplete Kou Kriptomone Senplifye a.

Nan kou wap aprann tout detay ki gen pou we ak:

  1. MetaMask
  2. Trust Wallet
  3. Ekosistem, Rezo, ak Pwotokol
  4. Staking ak Farming
  5. Nouvote ki genyen nan DeFi
  6. Echanj desantralize
  7. Pwoteksyon Wallet
  8. Koman pou cheche nouvo Pwoje DeFi yo…elatriye.

Kou a gen 7 Chapit, apre chak Chapit ap Gen yon sesyon Zoom kote tout etidyan ka poze kesyon epi pratike san yo te aprann nan Chapit la.

 

 

 

Materyel Tout Etidyan ap Gen Bezwen yo

File size: 70 kb

Entwodiksyon

1
Leson 1: Entwodiskyon Tet Mwen
2
Leson 2: Entwodiskyon Kou a
3
Leson 3: 5 Rezon Ki Dwe Pouse w Pral Kou MDS la
4
Leson 4: Sous Enfomasyon Nou Pral Italize Nan Kou a
5
Leson 5: Entwodiksyon Nan Finans Desantralize
6
Leson 6: Entwodikson ak Konfigirasyon MetaMask
7
Leson 7: Entwodiksyon Nan DeFiMasterLab
8
Degi 0 - Referral Link ak Referral Code
9
ZOOM Live 1 – Q

Top 10 Echanj Desantralize Yo

1
Leson 1: Pancakeswap via MetaMask
2
Leson 1: Pancakeswap via MetaMask
3
Leson 2: Uniswap via MetaMask
4
Leson 3: Biswap via MetaMask
5
Leson 4: Quickswap via MetaMask
6
Leson 4: Quickswap via MetaMask
7
Leson 5: Trader Joe via MetaMask
8
Leson 6: 1InchEchange via MetaMask
9
Leson 7: Viperswap via MetaMask
10
Leson 8: Bakeryswap via MetaMask
11
Leson 8: Bakeryswap via MetaMask
12
Leson 9: Paraswap via MetaMask
13
Leson 10: Honeyswap via MetaMask
14
Degi 7– Referral Link ak Referral Code
15
Degi 7– Referral Link ak Referral Code
16
ZOOM Live 7– Q
17
ZOOM Live 7– Q

Wallet ak Echanj Desantralize

1
Leson 1: Cold Wallet vs Hot Wallet
2
Leson 2: Top 10 Wallets Ou Dwe genyen
3
Leson 3: 5 Rezon Ki Dwe Pouse w Pral Kou MDS la
4
Leson 4: Entwodiksyon nan Trust Wallet
5
Leson 5: Ajoute, Retire Tokenn sou Trust Wallet
6
Leson 6: Achte ak Vann Kripto sou Trust Wallet
7
Leson 7: Jwenn Adres Trust Wallet ou
8
Leson 8: Kisa m Dwe Fe Le m Pa We Kwenn Mwen Sou Wallet la
9
Leson 9: Konfigire MetaMask
10
Degi 1 - Referral Link ak Referral Code
11
ZOOM Live 2– Q

Konklizyon

1
Leson 1: Revizyon Jeneral
2
Leson 2: Remesiman ak Anons Pou Pwochen Kou
3
Leson 2: Remesiman ak Anons Pou Pwochen Kou
4
Degi 8: Referral Link ak Referral Code
5
Degi 8: Referral Link ak Referral Code

Top 10 Rezo Pou Ajoute Sou MetaMask

1
Leson 1: Binance Smart Chain BSC (BEP20)
2
Leson 2: Polygon (MATIC)
3
Leson 3: Avalanche (AVAX)
4
Leson 4: Fantom Opera (FTM)
5
Leson 5: Harmony (ONE)
6
Leson 6: Cronos (CRO)
7
Leson 7: IOTEX (IOTEX)
8
Leson 8: Celo (CELO)
9
Leson 9: EOS (EOS)
10
Leson 10: Theta Network (THETA)
11
Degi 2 - Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 3– Q

Top 10 Lot Ekosistem an Devlopman

1
Leson 1: Tron (TRX)
2
Leson 2: Solana (SOL)
3
Leson 3: Cosmos (ATOM)
4
Leson 4: Polkadot (DOT)
5
Leson 5: Near Protocol (NEAR)
6
Leson 6: Vechain (VET)
7
Leson 7: Klever (KLV)
8
Leson 8: Cardano (ADA)
9
Leson 9: Terra (LUNA)
10
Leson 10: Kadena (KDA)
11
Degi 3 - Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 4 – Q

Ajoute

Retire

Konfigire Yon Rezo Sou MetaMask

1
Leson 0: Yon Ide Global de MetaMask Pou Cheche Mo Kle w Yo
2
Leson 1: Ajoute Tout Kripto Ou Renmen Yo Sou MetaMask
3
Leson 2: Retire Kripto Ou Pa Vle Yo Sou MetaMask
4
Leson 3: Resevwa ak Transfere Kripto sou MetaMask
5
Leson 4: Teknik Pou Stake Kripto Sou MetaMask
6
Leson 5: Ere Pou Pa Fe Sou MetaMask
7
Degi 5– Referral Link ak Referral Code
8
ZOOM Live 5 – Q

Achte ak Vann Kripto ak NFT Sou MetaMask

1
Leson 1: Pwosesis Pou Achte Yon Tokenn Sou MetaMask
2
Leson 4: Auto-Staking ak Auto-Compounding via MetaMask
3
Leson 2: Pwosesis Pou Vann Yon Tokenn sou MetaMask
4
Leson 5: Rantre Nan Farming Pool via MetaMask
5
Leson 3: Kisa Slippage la Ye?
6
Leson 5: Rantre Nan Farming Pool via MetaMask
7
Leson 5: Rantre Nan Farming Pool via MetaMask
8
Leson 7: Achte NFT ak Vann NFT via MetaMask
9
Leson 6: Top 10 Platfom Pou Achte NFT
10
Degi 6 – Referral Link ak Referral Code
11
Leson 5: Rantre Nan Farming Pool via MetaMask
12
ZOOM Live 6– Q
13
Leson 7: Achte NFT ak Vann NFT via MetaMask
14
Degi 6 – Referral Link ak Referral Code
15
ZOOM Live 6– Q
Ou kapab peye kou a sou sit RetBranche Academy an ak moncash, crypto, paypal oubyen visa, mastercard.
Wi, siw vle pran 2 kou MetGra yo wap selman peye $200. Ale nan lyen ki nan meni an ki rele Bundle la pou'w kapab chwazi li.

Lizay pou tout etidyan MetGra yo,

Byenvini nan kou ki pral ede w byen konprann Finans Desantralize a. Nou pral pase yon bon moman ansanm:

Le w fin peye kou a, kontakte MetGra pou rantre sou gwoup Telegram nan.

Lyen an ap Chak Degi ki genyen nan Section yo. 

 

Mesi.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
MetaMask e DeFi Senplifye 2022
Price:
Membership
RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview
Beginner
58 Lectures
1h 30mn
Membership
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
Membership
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
Membership
Preview

Total: 130 Courses View all

Beginner
2 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
1 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
14 Lectures
16 hours
Membership
Preview
Beginner
4 Lectures
6:00
Membership
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview