Cryptomonnaie Démystifiée

Kriptomonè Demistifye se sèl kou kriptomonè ou bezwen pou domine sak rele kripto a de fason jeneral,

kou sa kouvri tout eleman de baz yo, kòmanse nan istwa lajan jis rive nan metavès an pasan pa NFT, CEX, DEX, spot trading…

Kou a fèt Live epi li anrejistre pou tout moun ka gen asksè ak pwofesè a yon fwa pa semèn.

Kou a gen teyori ak pratik ladann kidonk elèv pa bezwen okenn lòt Coaching pou yo alèz nan kripto.

Men kèk gran pwen nou pral pral abòde nan kou a:

 1. Istwa Lajan ak Kriptomonè
 2. Diferan tip de kriptomonè
 3. Diferan Kategori de Kriptomonè
 4. Kòman Pou Itilize Echanj Yo
 5. Kòman Pou Navige nan Desantralizasyon an
 6. Kòman Pou Envesti Nan Kriptomonè ak Kè Poze
 7. Kòman Kreye ak Jere yon Bon Pòtfolyo
 8. Kòman Pou Metrize Wallet ak DEX yo
 9. Kòman Pou Fè Revni Pasif San Grate Tèt
 10. Sik Bitcoin, Filozofi Mache Kriptomonè a
 11. Meyè Sit Gratis ak Peye Pou Jwenn Bon Jan Enfòmasyon sou Kripto
 12. Inisyasyon Nan Metodoji Milyon Pou Ane 2024-2025

 

Entwodiksyon Nan Kriptomonè Demistifye

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan Kriptomonè
2
Leson 2: Istwa Lajan ak Kreyasyon Blockchain ak Kripto
3
Leson 2: Istwa Lajan ak Kreyasyon Blockchain ak Kripto
4
Leson 3: Istwa Kriptografi
5
Leson 3: Istwa Kriptografi

Kategori de Kriptomonè

1
Leson 1: Layer 0.1.2.3 an Detay
2
Leson 1: Layer 0.1.2.3 an Detay
3
Leson 2: Entelijans Atifisyèl - Artificial Intelligence
4
Leson 3: Metavès | Metaverse
5
Leson 4: Jeton Non Fonjib - NFT
6
Leson 5: Jwe Pou Genyen -Play To Earn
7
Leson 5: Jwe Pou Genyen -Play To Earn

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Cryptomonnaie Démystifiée
Price:
Membership
RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview
Beginner
58 Lectures
1h 30mn
Membership
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
Membership
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
Membership
Preview

Total: 130 Courses View all

Beginner
2 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
1 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
14 Lectures
16 hours
Membership
Preview
Beginner
4 Lectures
6:00
Membership
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview