Fè 100 a 300 Dola Vèt Pa Jou San Fosè

 

Si Fè 2~300 Dola Pa Jou San Salè Travay ou pa ladann se te rèv ou fòk ou pran kou sa! Jan w tande a, ou ka fè $3000/Mwa san w pap travay ak pèsonn!

 

Move2Earn ap chanje tout yon tradisyon nan kesyon Finans!

Tout moun kap obseve ka remake ke li pa fe sans pou yon basketè, foutbolè, Tenismann touche plis kòb ke yon doktè, enjenyè, prezidan, elatriye.

Men kòm se konsa nou ranje kabann nou, nou oblije kouche ladann epi nou fè kòmsi l nòmal, kòmsi n pa wè.

Finans Desantralize a vle pote yon lòt altènatif pou gwoup ki plis defavorize yo, si yo chwazi fòme tèt yo epi rete vijilan.

Nan kou sa ou pral aprann koman pou itilize DeFi la pou fè ak tout mache monte desann ke wap fè chak jou yo.

 

E si m ta di w, ou ka fè lajan chak jou:

Lè w sou kabann ou STAKING,

Lè wap mache MOVE2EARN,

Lè wap tande mizik LISTEN2EARN,

Lè wap Travay 9-5 WORK2EARN…

 

Nan Kou sa ou pral aprann kòman pou itilize Move2Earn, Play2Earn, Listen2Earn… pou tout moun lakay ou ap fè lajan ak menm ti salè ou touche a. Sa vle di ou pral aprann kòman pou miltipliye, pwodi ak ranpli pòch ou ak lajan.

 

Yon rezon pou pran kou sa: Rann Chemen Lajan Pi Fasil Chak Jou Ki Pase!

Epi Re-envesti l Pou Pa Janm Pòv Materyèlman ankò, vin kòmanse fè 1 tounen sanw pa ajoute sou li.

1+anyen=10.

 

Antouka peye konnya rapid avan kou a monte!

Sinon se Coaching Prive ou pral Pran wi!

 

 

 

 

Move To Earn #1: STEPN

1
Leson 1: Koman Pou Komanse ak STEPN
2
Leson 2: Koman Pou Fe 3000 Dola Pa Mwa ak STEPN
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis GST
4
Leson 4: Bati Yon Potfolyo Apati de STEPN
5
Leson 5: Sa w Ta Dwe Fe ak Kob STEPN Nan
6
Leson 6: Zoom Deba, Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup STEPN MetGra

Move To Earn #2: 5KM.Today

1
Leson 1: Koman Pou Komanse ak 5KM.Today
2
Leson 2: Koman Pou Fe Plis Kob Pa Mwa ak 5KM.Today
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis KMT
4
Leson 4: Bati Yon Potfolyo Apati de 5KM.Today
5
Leson 5: Zoom Deba, Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup 5KM.Today

Move To Earn #3

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup M2E

Move To Earn #4

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup M2E

Move To Earn #5

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide :

Move To Earn #6

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #7

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #8

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #9

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #10

1
Leson 1: Kote Pou Komanse
2
Leson 2: Konfige, Achte, Lanse
3
Leson 3: Estrateji Pou Fe Plis Kob
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Plis Move To Earn Toujou #11-20

1
Leson 1: Move To Earn 11
2
Leson 2: Move To Earn 12
3
Leson 3: Move To Earn 13
4
Leson 4: Move To Earn 14
5
Leson 5: Move To Earn 15
6
Leson 6: Move To Earn 16
7
Leson 7: Move To Earn 17
8
Leson 8: Move To Earn 18
9
Leson 9: Move To Earn 19
10
Leson 10: Move To Earn 20
Kòmanse ak fòmasyon sa, wap debouche sou teknik pou jwenn repons a kesyon sa nan tout sa wap fè.

Tout Moun Ki nan DeFiMasterLab ap gen rabè espesyal

Tout moun ki gen plan 1 an nan KleverClub/KleverCoaching ap gen rabè espesyal

Tout moun ki pran kou Kriptomonè ap gen rabè...

Depi ou fin peye kou a nou gen Gwoup Kote nou Diskite tout pwojè yo nèt ale, kote MètGra pou ka rantre nan Gwoup la.

 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Fè 100 a 300 Dola Vèt Pa Jou San Fosè
Price:
$99.99 $69.99
error: Content is protected !!
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.