Fè 100 a 300 Dola Vèt Pa Jou San Fosè

Get course
5.0
1 review
RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti

 

Si Fè 2~300 Dola Pa Jou San Salè Travay ou pa ladann se te rèv ou fòk ou pran kou sa! Jan w tande a, ou ka fè $3000/Mwa san w pap travay ak pèsonn!

 

Move2Earn ap chanje tout yon tradisyon nan kesyon Finans!

Tout moun kap obseve ka remake ke li pa fe sans pou yon basketè, foutbolè, Tenismann touche plis kòb ke yon doktè, enjenyè, prezidan, elatriye.

Men kòm se konsa nou ranje kabann nou, nou oblije kouche ladann epi nou fè kòmsi l nòmal, kòmsi n pa wè.

Finans Desantralize a vle pote yon lòt altènatif pou gwoup ki plis defavorize yo, si yo chwazi fòme tèt yo epi rete vijilan.

Nan kou sa ou pral aprann koman pou itilize DeFi la pou fè ak tout mache monte desann ke wap fè chak jou yo.

 

E si m ta di w, ou ka fè lajan chak jou:

Lè w sou kabann ou STAKING,

Lè wap mache MOVE2EARN,

Lè wap tande mizik LISTEN2EARN,

Lè wap Travay 9-5 WORK2EARN…

 

Nan Kou sa ou pral aprann kòman pou itilize Move2Earn, Play2Earn, Listen2Earn… pou tout moun lakay ou ap fè lajan ak menm ti salè ou touche a. Sa vle di ou pral aprann kòman pou miltipliye, pwodi ak ranpli pòch ou ak lajan.

 

Yon rezon pou pran kou sa: Rann Chemen Lajan Pi Fasil Chak Jou Ki Pase!

Epi Re-envesti l Pou Pa Janm Pòv Materyèlman ankò, vin kòmanse fè 1 tounen sanw pa ajoute sou li.

1+anyen=10.

 

Antouka peye konnya rapid avan kou a monte!

Sinon se Coaching Prive ou pral Pran wi!

 

 

 

 

Move To Earn #1: STEPN

1
Leson 0.1 Byenvini ak Kiyès MètGra Ye
00:03:44
2
Leson 0.2 Kisa Pou Espere de Kou a – Kisa Wap Aprann Nan Kou Sa?
3
Leson 0.3 Resous ak Materyèl – Kisa w Dwe Genyen Pou Pi Byen Pase Nan Kou a ?
4
Leson 0.4 Ed ak Kesyon: Kisa Pou Fè
5
Leson 0.5: Entwodiksyon Nan STEPN
6
Leson 1: Koman Pou Komanse ak STEPN 1
7
Leson 1.1: Koman Pou Komanse ak STEPN 2
8
Leson 2: Setup Google Authenticator
9
Leson 3: Koman Pou Fe 3000 Dola Pa Mwa ak STEPN
10
Leson 4: Estrateji Pou Fe Plis GST
11
Leson 5: Vann, Mint, Level Up…
12
Leson 5.1: Transfè, Vann, ak Mint 2
13
Leson 6: Bati Yon Potfolyo Apati de STEPN
14
Leson 6.1: Sa w Ta Dwe Fe ak Kob STEPN Nan
15
Leson 7: Sistèm Enèji 1
16
Leson 7.1: Sistèm Enèji 2
17
Leson 8: Eksplikasyon Sou Paramèt Yo
18
Leson 9: Repare Tenis Ou
19
Leson 10: Kilè Moun Ap Ka Fè Kòb San Tenis
20
Leson 11: GST SOL vs GST BSC: Meyè Estraji
21
Leson 12: Update Sou Estrateji Pou Chwazi Yon Tenis
22
Leson 13: Mystery Box Update Posib a 2 Enèji Luck 5
23
Leson 14: Sneakers Burn 5 Pou 1
24
Leson 15: HP Restoration
25
Leson 15.1 HP Restoration Update Detaye

Move To Earn #2: 5KM.Today

1
Leson 1: Koman Pou Komanse ak 5KM.Todayy
2
Leson 2: Kòman Pou Achte Yon Tenis 5KM
3
Leson 3: Koman Pou Fe Plis Kob Pa Mwa ak 5KM.Today
4
Leson 4: Kòman Pou Repare Tenis 5KM
5
Leson 5: Kòman Pou Stake KMT
6
Leson 6: Bati Yon Potfolyo Apati de 5KM.Today
7
Leson 7: Zoom Deba, Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup 5KM.Today

Move To Earn #3

1
Leson 1: Kote Pou Komanse Calo Run 1
2
Leson 2: Tout Saw Dwe Konnen Sou Calo Run
3
Leson 3: Achte ak Vann Tenis Calo Run
4
Leson 4: Level Up Tenis Calo Run
5
Leson 5: GACHA BOXX
6
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup M2E

Move To Earn #4

1
Leson 1: Kote Pou Komanse Walken.io
2
Leson 2: Paramèt Ki Nan Walken yo
3
Leson 3: Konpetisyon Nan Walken
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide : Rantre Nan Gwoup M2E

Move To Earn #5

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan Fitmint
2
Leson 2: Kòman Pou Itilize Fitmint
3
Leson 3: Atribi Fitmint Yo
4
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide :

Move To Earn #6

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan Wirtual
2
Leson 2: Kòman Itilize Wirtual
3
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #7

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan RunBlox
2
Leson 2: Kòman Itilize RunBlox
3
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #8

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan PUML
2
Leson 2: Kòman Pou Itilize PUML
3
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #9

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan Sweatcoin
2
Leson 2: Kòman Pou Itilize Sweatcoin
3
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Move To Earn #10

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan DustLand
2
Leson 2: Kòman Pou Itilize Dustland
3
Leson 4: Zoom Deba: Pataje Lide

Plis Koze Move To Earn Toujou

1
Leson 1: Move To Earn an Gwo
Kòmanse ak fòmasyon sa, wap debouche sou teknik pou jwenn repons a kesyon sa nan tout sa wap fè.

Tout Moun Ki nan DeFiMasterLab ap gen rabè espesyal

Tout moun ki gen plan 1 an nan KleverClub/KleverCoaching ap gen rabè espesyal

Tout moun ki pran kou Kriptomonè ap gen rabè...

Depi ou fin peye kou a nou gen Gwoup Kote nou Diskite tout pwojè yo nèt ale, kote MètGra pou ka rantre nan Gwoup la.

 

5.0
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Fè 100 a 300 Dola Vèt Pa Jou San Fosè
5 out of 5
5
1 review
Price:
$99.99
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 128 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview