Description

Ou renmen mizik? Ou ta renmen konn jwe yon enstriman? Ebyen byenvini nan kou mizik pou debitan sou platfom Ret Branche Academy a.

Kou sa dedye espesyalman ak sila yo ki ta renmen konn jwe Piano. Men tou, si’w se yon moun ki gen enterè pou mizik oswa ou ta renmen gen yon ide jeneral de tewori mizikal, n’ap kontan genyen’w nan klas la tou. Menmsi ou pa konn anyen nan mizik pa enkyete’w, jis ret branche…!

Deja, mèsi pou konfyans ou plase nan nou. Pa bliye pataje video a, epi envite yon zanmi pou vin swiv kou a avè’w sou www.retbranche.com

Lizay !

Elie

Module I

1
Plan Kou a…!
2
Kisa mizik ye?
3
Nòt mizik yo
4
Fòm ak dire nòt yo
5
Ekzèsis pratik…!

Module II

1
Kle Yo (Sol & Fa)
2
Pòte
3
Kle ak nòt yo sou pòte a
4
Lignes & Interlignes Supplémentaires
5
Kèk eleman sou pòte a
6
Mezi Senp

Module III

1
Pozisyon men yo sou piano a
2
Nòt yo sou piano a
3
Ton ak Demi-Ton

Module IV

1
Gam Majè
2
Entèval

Module IV

1
Akò Majè
2
Ekzèsis (1)
3
Ekzèsis (2) – Au claire de la lune
4
Remèsiman…!

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Cours de Piano pour débutant
Category:
Price:
Free
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 128 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview