Cours de Piano pour débutant

Description

Ou renmen mizik? Ou ta renmen konn jwe yon enstriman? Ebyen byenvini nan kou mizik pou debitan sou platfom Ret Branche Academy a.

Kou sa dedye espesyalman ak sila yo ki ta renmen konn jwe Piano. Men tou, si’w se yon moun ki gen enterè pou mizik oswa ou ta renmen gen yon ide jeneral de tewori mizikal, n’ap kontan genyen’w nan klas la tou. Menmsi ou pa konn anyen nan mizik pa enkyete’w, jis ret branche…!

Deja, mèsi pou konfyans ou plase nan nou. Pa bliye pataje video a, epi envite yon zanmi pou vin swiv kou a avè’w sou www.retbranche.com

Lizay !

Elie

Module I

1
Plan Kou a…!
2
Kisa mizik ye?
3
Nòt mizik yo
4
Fòm ak dire nòt yo
5
Ekzèsis pratik…!

Module II

1
Kle Yo (Sol & Fa)
2
Pòte
3
Kle ak nòt yo sou pòte a
4
Lignes & Interlignes Supplémentaires
5
Kèk eleman sou pòte a
6
Mezi Senp

Module III

1
Pozisyon men yo sou piano a
2
Nòt yo sou piano a
3
Ton ak Demi-Ton

Module IV

1
Gam Majè
2
Entèval

Module IV

1
Akò Majè
2
Ekzèsis (1)
3
Ekzèsis (2) – Au claire de la lune
4
Remèsiman…!

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Cours de Piano pour débutant
Category:
Price:
Free
error: Content is protected !!
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.