Anpil moun gen problem paske yo pa konnen vreman kote yo dwe lage kò yo ak anpil move fason moun ap ba yo kou sou mache a, ebyen la ou gen chans pou aprann avem anpil bagay ki kapab edew chanje laviw.

Kou sa se yon ansanm de training mwen fe ak etidyan mwen yo e ki telman gen valè mwen chwazi metel a dispozisyon kominote a.

 

Benefits of the Course : Apwè 14 jou klas sa, wap kapab bati yon boutik pwofesyonel, wap kapab kreye piblisite ki rentab e wap kapab jere boutik ou byen.

14 Jou Klass Sou Dropshipping

1
kisa ki shopify partner e koman Mwen kapab bati yon boutik sou li?
2
komanw kapab desing yon store profesyonelman.
3
Dizay yon store profesyonel byen rapid
4
Top 5 aplikasyon kew pa ka pa mete sou store ou
5
Konfigire Uplinkly ak Tidio Live Chat Sou Store a.
6
Fe lajan pandan wap ranpli order sou dsers.
7
Pwepare yon paj pwodui pwofesyonel.
8
komanw kapab ajoute lajan sou store ou pou moun ka wel nan tout lajan peyi pa yo.
9
Prensip 10k/Mwa
10
Aktive Page Checkout ou Ak Shipping Rate
11
Dashboard biznis managè
12
Teknik kew dwe konnen
13
kreye yon piblisite ki rentab e striktire.
14
Replay de jan ke ou kapab fè ads

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Dropshipping En ABC
Category:
Price:
$29.90
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 128 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview