Kou Kiptomonè sa fèt pou tout Ayisyen kèlkeswa kote w ye nan lemond. Menmsi w pa konn anyen ditou, oswa w konnen kèk bagay deja men ou vle ogmante konesans ou, kou sa ap ede w byen konprann bagay yo. Ou ka gade kou a lè w vle, kote w vle, fason w vle. Li pap janm two ta pou achte l.

Kou sa ap ede w konprann:

Kisa kriptomonè a ye.

Kòman pou envesti nan kriptomonè.

Nan ki pwojè pou envesti pou diminye risk yo.

Ki estrateji pou itilize ka rive fè plis lajan.

Koman pou Spot Trade ak Margin Trade.

Chapit 0: Avangou

1
Leson 1: Entwodiktsyon Tet Mwen
2
Leson 2: Entwodiksyon Kou a

Chapit 1: Entwodiksyon nan Kriptomonè

1
Leson 1: Kisa Lajan Ye?
2
Leson 2: Kisa Kriptomonè ye?
3
Leson 3: Diferans Ant Lajan Papye ak Kripto
4
Assignment

Chapit 2: Istwa kriptomonè

1
Leson 1: Premye Kriptomonè
2
Leson 2: Fòs ak Feblès kriptomonè
3
Leson 3: Kisa Bitcoin Ye?
4
Leson 4: Kisa Ki Altcoin?
5
Assignments

Chapit 3: Teknoloji Blockchain

1
Leson 1: Kisa Ki Blockchain nan?
2
Leson 2: Diferans Tip de kriptomonè
3
Leson 3: Diferans Ant Proof-of-Work ak Proof-of-Stake
4
Leson 4: Kòman Blockchain ka Itilize nan Anpil Lòt Domèn
5
Assignments

Chapit 4: Kòman Pou Envesti Nan kriptomonè

1
Leson 1: Kreye Yon Email/Chwazi Modpas
2
Leson 2: Kreye yon Wallet
3
Leson 3: Senk Meyè Wallet Pou Achte ak Vann Kripto
4
Leson 4: Koman Pou Achte ak Vann Kripto
5
Leson 5: Koman Pou Trade Kripto
6
Leson 6: Kilè Ki Pi Bon Pou Achte Kripto
7
Leson 7: Koman Pou Transfere Kripto
8
Chapit 4. Pratik 1
9
Chapit 4. Pratik 2
10
Chapit 4. Pratik 3
11
Solisyon: Koman Pou Itlize Browser Sou Trust Wallet
12
Chapit 4. Pratik 4: Salitasyon e Temwayaj, Quiz Ch1-Ch6, Achte, Vann, Transfe, Trading
13
Chapit 4. Pratik 5: Revizyon Jeneral, Q&A, Futures Trading, Binance, KuCoin, Q&A
14
Chapit 4. Pratik 6: Potfolyo, Trading ak Levye, Kesyon-Repons
15
Chap 4, Pratik 7: KleverClub, Q&A, Futures Trading
16
Chapit 4. Pratik 8

Chapit 5: Kòman Yon Moun Ka Rive Fe Milyon Nan kriptomonè

1
Leson 1: Kèk Moun Ki Rive Milyone nan Kripto
2
Leson 2: Koman Pou Retire Kob Nan Kripto Si w Ayiti
3
Leson 3: Eske m Oblije Pale Moun de Kripto Poum Fe Kob

Chapit 6: Kisa ki Stake-HODL-Trade

1
Leson 1: Kisa Staking nan Ye ak Koman Pou Stake
2
Leson 2: Kek Nan Bon Kriptomone Pou Stake
3
Leson 3: Koman Pou Prete Lajan Sou Kripto San w Pa Vann li

Chapit 7: ICO-IPO-IDO-IEO

1
Leson 1: Kisa Ki Yon ICO e Koman w Ka Patisipe
2
Leson 2: Kisa IPO a Ye e Koman w Ka Patisipe
3
Leson 3: Kisa IDO a Ye e Koman w Ka Patisipe
4
Leson 4: Kisa IEO a Ye e Koman w Ka Patisipe
5
Revizyon 1

Chapit 8:

1
Leson 1: Kisa Ki BSC a Ye?
2
Leson 2: Kisa Pancake la Ye ak Kisa k Fet Sou li
3
Leson 3 : Kisa Pantherswap la ye?
4
Leson 4: Kisa Bunnyswap la ye?
5
Leson 5: Kisa Uniswap la Ye?
6
Leson 2.1 Pancakeswap

Chapit 9: Meyè Pwojè nan Mache Kriptomonè a

1
Leson 1: Kisa DeFi ak CeFi Ye?
2
Leson 2: Top 10 Bel Pwoje nan DeFi
3
Leson 3: Top 10 Bel Pwoje nan CeFi
4
Leson 4: Top 10 Bel Pwoje nan BSC
5
Leson 5: Top 10 Bel Pwoje Orale

Chapit 10: Diferant Faz Nan Mache Kriptomonè a

1
Leson 1: Bull Market (Bull Run) and Bear Market
2
Leson 2: Market Vèt ak Market Wouj

Chapit 11: Konsèy ak Temwayaj

1
Leson 1: Kòman m Te Fè Rantre Nan Kripto
2
Leson 2: Nan ki 10 Pwoje Mwen Envesti e Poukisa
3
Leson 3: Kòman Pou Evite Pedi, epi Fe Plis Pwofi
4
Leson 4: Konklizyon Kou a
5
Denye Sesyon Pratik Gratis La
5.0
5 out of 5
14 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
14
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Crypto-monnaie Simplifiée (CMS)
5 out of 5
5
14 reviews
Price:
$170
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 127 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview