fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 1 Review )

New

Crypto-monnaie Simplifiée (CMS)

$149.00

( 1 Review )

Course Level

All Levels

Video Tutorials

43

$149.00

Course content

43 Lessons

Chapit 0: Avangou

Leson 1: Entwodiktsyon Tet Mwen
00:00:00
Leson 2: Entwodiksyon Kou a
00:00:00

Chapit 1: Entwodiksyon nan Kriptomonè

Chapit 2: Istwa kriptomonè

Chapit 3: Teknoloji Blockchain

Chapit 4: Kòman Pou Envesti Nan kriptomonè

Chapit 5: Kòman Yon Moun Ka Rive Fe Milyon Nan kriptomonè

Chapit 6: Kisa ki Stake, Hodl, Trade…la?

Chapit 7: Kisa Sig say o Vle Di ICO, IPO, IDO, IEO…?

Chapit 8: Entwodiksyon a BSC, Pancakeswap, Uniswap

Chapit 9: Meyè Pwojè nan Mache Kriptomonè a

Chapit 10: Diferant Faz Nan Mache Kriptomonè a

Chapit 11: Konsèy ak Temwayaj

Description

Kou Kiptomonè sa fèt pou tout Ayisyen kèlkeswa kote w ye nan lemond. Menmsi w pa konn anyen ditou, oswa w konnen kèk bagay deja men ou vle ogmante konesans ou, kou sa ap ede w byen konprann bagay yo. Kou sa ap ede w konprann:

Kisa kriptomonè a ye.

Kòman pou envesti nan kriptomonè.

Nan ki pwojè pou envesti pou diminye risk yo.

Ki estrateji pou itilize ka rive fè plis lajan.

What to learn?

Instructor

0.00 /5

1 Courses

Non mwen se Graner Joseph Gracius. Mwen soti nan depatman No, Ayiti. Map viv an Azi, Taiwan. Mwen se yon antreprenè, enjenyè, YouToubè, Poliglòt, e MC. Mwen pasyone de levanjil, foutbol ak kripto. Swiv mwen sou YouTube : Ten10w

Student Reviews

hello, SVP kile cou sa ap komanse. Crypto-monnaie Simplifiée (CMS)
m Bezwen yon reponse.

$149.00

Share