Dropshipping Master Class

Get course

Dropshipping Master Class

Sesyon 1 - EntwodiksySesyon 1 - Entwodiksyon de modèl business lanon de modèl business lan

1
Dropshipping Business model Introduction
2
Different Business model of Dropshipping
3
Different Business model of Dropshipping
4
How much money do I need to start ?
5
Buy a Pre made store

Sesyon 2 - Product Research

1
How to find winning products !
2
How to find winning products ( Part 2)
3
Tools to find hot trending products
4
Tools to find hot trending products (Part 2)
5
Look for trending products
6
Find Trending product list

Sesyon 2 - Product Research

1
How to find winning products !
2
How to find winning products ( Part 2)
3
Tools to find hot trending products
4
Tools to find hot trending products (Part 2)
5
Look for trending products
6
Find Trending product list

Sesyon 5 - Design Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Achte domain Store an
3
Design logo avèk Banner Store an
4
Defini misyon business ou epi diferansye business ou an
5
Ajoute plizyè paj sou Store an
6
Konfigire Privacy sou Store an
7
Ajoute yon themes avèk third party
8
Finalize paj dakèy lan
9
Ajoute yon themes sou Shopify

Sesyon 3 - Kòman pou'w seleksyone yon bon suppliers

1
Entwodiksyon module lan
2
Chwazi yon bon supplier
3
Chwazi yon bon supplier
4
Chwazin yon bon dropshipping agents
5
Itilize yon supplier ki fyab

Sesyon 7 - Finalize Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Entwodiksyon module lan
3
Enstale aplikasyon kap ede'w fè'w sales
4
Bati konfyans sou Store an - Pati 1
5
Bati konfyans sou Store an - Pati 1
6
Bati konfyans sou Store an - Pati 2
7
Bati konfyans sou Store an - Pati 2
8
Fè bouton ajoute nan panye an atire atansyon kliyan an
9
Kreye ijans avèk kantite pwodwi an
10
Kaptire leads nan Store an
11
Fè bouton ajoute nan panye an atire atansyon kliyan an
12
Wè pwodwi ke yo vizite sou Store an
13
Wè pwodwi ke yo vizite sou Store an
14
Ofri kliyan an yon òf ki konvèkan
15
Redui panye abandone
16
Finalize Store an
17
Finalize Store an
18
Voye Store an live
19
Voye Store an live

Sesyon 4 - Kreye yon kont Shopify

1
Entwokdiksyon module lan
2
Entwokdiksyon module lan
3
Entwodiksyon de Shopify
4
Entwodiksyon de Shopify
5
Kreye yon kont Shopify
6
3 tip de Store ke nou kapab kreye
7
3 tip de Store ke nou kapab kreye
8
Mete pwodwi sou Store an avek lòt zouti gratis
9
Mete pwodwi sou Store an

Sesyon 10 - Facebook Business Manager

1
Entwodiksyon module lan
2
Entwodiksyon module lan
3
Kreye yon kont business Manager sou Facebook
4
Kreye yon kont business Manager sou Facebook
5
Kreye yon kont ads
6
Kreye yon kont ads
7
Kreye yon Facebook Pixel epi konfigire'l
8
Kreye yon Facebook Pixel epi konfigire'l
9
Konfigire metòd de payment sou Facebook
10
Konfigire metòd de payment sou Facebook

Sesyon 5 - Design Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Achte domain Store an
3
Design logo avèk Banner Store an
4
Defini misyon business ou epi diferansye business ou an
5
Ajoute plizyè paj sou Store an
6
Konfigire Privacy sou Store an
7
Ajoute yon themes avèk third party
8
Finalize paj dakèy lan
9
Ajoute yon themes sou Shopify

Sesyon 12 - Facebook Scaling

1
Entwodiksyon module lan
2
Ranpli Order sou Store an avèk suppliers ki fiab
3
Ranpli Order sou Store an avèk suppliers ki fiab
4
Ranpli Order sou Store - Pati 2
5
Ranpli Order sou Store - Pati 2
6
Kòman pou'w fè Facebook debloke kont Ads ou an
7
Kòman pou'w fè Facebook debloke kont Ads ou an
8
Analize rezilta Facebook Cold Traffic lan - Pati 1
9
Analize rezilta Facebook Cold Traffic lan - Pati 2
10
Konprann Facebook Events Manager
11
Konprann Facebook Events Manager
12
Horizontal Scaling
13
Horizontal Scaling
14
Vertical Scaling
15
Kreye yon custom audience
16
Lanse yon pwomosyon avèk custom audience
17
Lanse yon pwomosyon avèk custom audience
18
Lanse yon pwomosyon avek Look Alike Audience
19
Kreye yon LLA (Look Alike Audience)
20
Lanse yon pwomosyon avek Look Alike Audience

Sesyon 6 - Konfigire Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Konfigire enfòmasyon jeneral Store an
3
Konfigire enfòmasyon jeneral Store an
4
Konfigire Email Store
5
Konfigire Email Store
6
Konfigire Shipping
7
Retire “Powered by Shopify”
8
Konfigire yon Test Order
9
Konfigire Payment
10
Konfigire Payment
11
Konfigire application suppliers an nan Store an
12
Konfigire application suppliers an nan Store an

Sesyon 13 - Influencer Marketing

1
Entwodiksyon module lan
2
Entwodiksyon module lan
3
Kreye yon kont Twitter pou business lan
4
Kreye yon kont instagram pou business lan
5
Kreye yon kont instagram pou business lan
6
Chèche influencers sou Twitter
7
Chèche influencers sou Instagram
8
Zouti pou’w jwenn bon jan influencers
9
Zouti pou’w jwenn bon jan influencers
10
Aplikasyon pou’w jere influencers pa komisyon
11
Example de influencers ke mwen itilize

Sesyon 8 - Konfigire Paj Facebook Business lan

1
Entwodiksyon module lan
2
Entwodiksyon module lan
3
Kreye yon paj Facebook pou business ou
4
Kreye yon paj Facebook pou business ou
5
Konfigire Paj Facebook Business lan
6
Konfigire Paj Facebook Business lan
7
Bloke kèk mo scam nan pati kòmantè an
8
Bloke kèk mo scam nan pati kòmantè an
9
Lage yon post sou paj Facebook lan
10
Lage yon post sou paj Facebook lan

Wrap Up

1
Entwodiksyon module
2
SEO – Bonus
3
Upsell – Bonus – Part 1
4
Upsell – Bonus – Part 1
5
Upsell – Bonus – Part 2
6
Anplwaye moun pou jere Store an pou ou – Bonus
7
Anplwaye moun pou jere Store an pou ou – Bonus
8
Kòman pou'w jwenn aplikasyon - Bonus
9
Kòman pou'w jwenn aplikasyon - Bonus
10
Ajoute paj Track Order sou Store an
11
Sèvis kliyantèl – Bonus
12
Resous sou Facebook
13
Resous sou Facebook
14
Resous sou YouTube

Sesyon 9 - Email Marketing

1
Entwodiksyon module lan
2
Enstale yon aplikasyon pou email marketing
3
Enstale yon aplikasyon pou email marketing
4
Bati yon flow kap otomatikman lachas kliyan an pandan 30 jou
5
Teste email flow an
6
Teste email flow an

Sesyon 11 - Lanse Facebook Ads

1
Entwodiksyon module lan
2
Entwodiksyon module lan
3
Klakile BEP
4
Jwenn assets pou Facebook Ads - Pati 1
5
Jwenn assets pou Facebook Ads - Pati 1
6
Jwenn assets pou Facebook Ads - Pati 2
7
Jwenn assets pou Facebook Ads - Pati 2
8
Analize interest avèk Facebook Audience Insights
9
Analize interest avèk Facebook Audience Insights
10
Yon tou de Facebook Ads Manager
11
Lanse Facebook Ads - Campaign
12
Lanse Facebook Ads - Campaign
13
Lanse Facebook Ads - Adset
14
Lanse Facebook Ads - Adset
15
Ajoute Ad Creative
16
Ajoute Ad Creative
17
Teste Diferan tip de odyans
18
Teste Diferan tip de odyans
19
Kostomize columns Facebook Ads Manager
20
Eske nou vann sou Store an? Ann gade ansanm
21
Eske nou vann sou Store an? Ann gade ansanm

Supplier Bonus

1
Entwodiksyon yon nouvo suppliers – Wareshouse USA
2
24/7 customer support avèk agent prive sa
3
24/7 customer support avèk agent prive sa
4
Enstale aplikasyon Suppliers an sou Store an
5
Konekte pwodwi avèk agent prive an
6
Plase yon kòmand avèk agent prive an
7
Plase yon kòmand avèk agent prive an
8
Kalkile pri shipping avèk ajan prive an
9
Kalkile pri shipping avèk ajan prive an

Facebook Ads - Bonus

1
Facebook Strateji – Pati 1
2
Facebook Strateji – Pati 2
3
Facebook Strateji – Pati 2
4
Facebook Strateji – Pati 3
5
Facebook Strateji – Pati 3
6
Facebook Strateji – Pati 4
7
Facebook Strateji – Pati 4
8
Facebook Strateji – Pati 5
9
Facebook Strateji – Pati 6

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Dropshipping Master Class
Category:
Price:
$199
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview