Description

Si’w Vle Apran Kòman Pou Kreye Kanpay Piblisite A Siksè Sou FacebookJwen KliyanEpi Fè Lajan Sou Entènet… Kou Sa Se Pou Ou Li Ye!

Entwodiksyon

1
Istwa Piblisite
2
Interruption Marketing vs Search Marketing
3
Kisa Facebook Marketing Lan Ye?

Fondasyon pou'w fè siksè

1
Marketing Se Yon Envestisman
2
Pouki Facebook?
3
Pouki Mounn Echwe Sou Facebook?
4
Kijan Pou Distribiye Konteni Ou
5
Kaptire ATANSYON

Etabli yon Estrateji pou Mak ou

1
Poukisa Ou Dwe Bati Yon Biznis Reyèl
2
Operasyon ‘Take Over’: Evalye Konpetisyon An
3
Direct Response Marketing VS Sequential Marketing

Facebook Business Manager - Men kijan w die kreye li

1
Yon Ti Rale Sou Business Manager-a
2
Product Catalog – Enpòtans Li Epi Kijan Pou Konfigire’l
3
Yon Rale Menen Vini Sou ‘Ads Manager’ a

Bay Facebook sa'l Bezwen

1
Enpotans Sa Genyen Pou Bay Facebook Data
2
Enpòtans Pixel Facebook La
3
Kijan Pou Kreye Epi Konfigire Pixel Facebook La Ak Google Tag Manager (GTM)

Konprann Objetik Kanpay Facebook Yo

1
Kle Pou Fè Siksè Ak Facebook Ads
2
Awerness vs Consideration vs Conversion
3
Messenger: Yon Zouti Enpòtan

Konfigirasyon Pre-Kanpay: Enpòtans "Events" Facebook Yo

1
Konpran Enpòtans Events Facebook Yo
2
Kijan Pou Kreye Yon ‘Standard Event’ Ak Google Tag Manager (GTM)

Kijan Pou Jwenn E Bati Odyans Ou Sou Facebook

1
Diferan Objektif = Diferan Odyans
2
Jwenn Odyans Ou Deyo-a
3
Type Odyans Sou Facebook
4
Custom Audience & Lookalike Audience
5
Flex Targeting & Sipèpozsyon Odyans:

Kreasyon Anons: Kijan Pou Byen Fèl

1
Vinn Yon Boss Nan Fè Anons Sou Facebook
2
Strikti Kanpay Yo
3
CBO: Kisa Li Ye, Kijan Li Fonksyone
4
Konprann Facebook Auction System Lan
5
Kijan Pou Kreye Anons Ke Facebook Renmen

FACEBOOK ADS POU DROPSHIPPING

1
4 Faz Strateji Facebook Ads Pou Dropshipping
2
Faz 1: Low Budget Strategy
3
Klarifikasyon sou Targeting
4
Faz 1: High Budget Strategy
5
Funnel Trouble Shooting
6
Faz 2: Scaling Interests
7
Retargeting: 4 Method Ou Ka Itilize
8
Lookalike Audience Testing & Scaling
9
Kijan Pou Itilize Facebook Analytics Pou Kreye Odyans

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Facebook Ads Academy
Price:
$49
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 127 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview