fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 11 Reviews )

Achte an Chin sou Alibaba apati Telefòn

$29.99

( 11 Reviews )

Course Level

All Levels

Total Hour

02h 20m 18s

Video Tutorials

36

$29.99

Enrolment validity: Lifetime

Enrolment validity: Lifetime

Course content

36 Lessons02h 20m 18s

Yon Ti Goute: Dekouvri LaChin

Nan pati sa a w ap dekouvri nivo teknoloji LaChin epi konnen yon ti kras plis jewografi peyi a. Konsa w ap kapab fè pi bon chwa founisè.
Milyonè an Chin e Pwa LaChin Genyen nan Ekonomi Mond lan
3:35
Jewografi Lachin
8:36

Entèfas Alibaba

Parametraj Aplikasyon Alibaba

Rechèch Pwodui

Kontakte founisè

Negosye ak Founisè

Transpò Machandiz Sòti LaChin (Shipping)

Pèman & Suivi

Konsèy e Fen Kou a

Description

Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan – si w renmen travay di – Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi.

Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li. Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo.

Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless. Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan.

Denye moun mwen montre sous la envesti nan ‘autoparts’. Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji…

Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba. Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe.

Kou sa a pote prensip yo pou ou.

Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.

Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la.

Li tap bon si w ta genyen yon kat bankè (prepeye, kredi, debi). Men si w poko genyen l sa pa pwoblèm. N ap fè w fè kòb kanmenm.

Klike sou bouton “Buy Now” la, epi ann ale!

Mwen rasire w ke wap satisfè!

 

What to learn?

1-Kòmanse yon biniz ak sa w genyen 2-Gen plis konfyans pou envesti gwo lajan sou Internet san w pa bezwen deplase ale an Chin. 3-Fè telefòn ou rantab. 4-Achte nan men moun ki fyab. 5-Aprann yon konpetans ki ap vin pi nesesè dejou an jou depi ou nan biznis 6-Konprann pwosesis dedwànman

Requirements

  • 1-Yon telefòn/tablet ki konekte ak Internet
  • 2-Yon laptòp ki konekte ak Internet
  • 3-Yon kat de kredi oubyen yon kat prepeye, oubyen yon pyès idantite valid
  • 4-De (2) èdtan chak swa maks, pou w pale ak Chinwa yo lè li maten lakay yo

Instructor

4.35 /5

3 Courses

Mwen se Joseph SOIRELUS. Mwen soti Lewogàn. 6e Seksyon, Zoranje. Mwen etidye Syans Edikasyon ak Enfòmatik. Ekspètiz mwen se fòme pwofesè. Mwen se yon pasyone teknoloji ak edikasyon/fòmasyon. Mwen patisipe deja nan fòmasyon

Student Reviews

M pa regret yon sekond paske m te pran kou sa a.
Mw jis vle di w mèsi Mr Joe!

mw jwenn yon Ayisyen ki pran menm mwen ak 2 zyem fèmen ki mennenm al achte anchinn. mèsi anpil pou kou sa Prof Joe. goog job!!!!

Si yon moun ap fe biznis ou ap besoin pran klas met Joe

Felisitasyon mèt la 👏 vrèman pa gen mo.

Mpap baw manti, se yon kou kap pemet ou komanse fe bisniz ou siw pat ko konnen koman pouw komanse.

Mwen rekomande tout jen ayisyen pran kou sa

Mte konn achte sou alibaba deja,men mwen te annik tande Mr Soirelus nan yon live,mwen di c corvé mwen tap fe. Mwen achte kou a,e jodia mpral soti premye mak kas mwen sou marché a. Depiw panse a fe biznis en chine,panse ak Mr Soirelus. Yon kou konplè kap edew fe massive success ou tap reve a.

Depi w panse a achte pwodwi Lachin, espesyalman sou Alibaba, kou sa son obligasyon pou w pran...

Mentoring, coaching, tips & tricks ki gen rapport ak experience konkrè nap gen bezwen pou n lanse biznis nou (Ayiti, Chili, Brazil, etc...) pandan nap itilize grenye mond lan an pasan pa Alibaba se kou sa m konseye w ki fet nan lang kreyòl. Mesiii mwen jwen satisfaction ou menm touw pap regret🤗🤗🤗

bon bagay anpil bet

Mwen achte li mwen kwé kem pap egrét

Kou a gen anpil teknik pou moun ta dwe konnen. Kounya la map ka vanse pi byen toujou nan biznis mwen mesi anpil!

$29.99

Material Includes

  • PDF elaborasyon kou a

Enrolment validity: Lifetime

Share

Share:

Want to receive push notifications for all major on-site activities?