Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan – si w renmen travay di – Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi. Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li.
 
Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo. Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless. Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan. Denye moun mwen montre sous la envesti nan ‘autoparts’.
Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji… Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba.
 
Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe. Kou sa a pote prensip yo pou ou. Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.
 
Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la.

Description

Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan
– si w renmen travay di
– Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi. Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li.
Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo. Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless.
Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan. Denye moun mwen montre sous la envesti nan ‘autoparts’.
 
Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji… Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba.
 
Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe. Kou sa a pote prensip yo pou ou. Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.
Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la. Li tap bon si w ta genyen yon kat bankè (prepeye, kredi, debi). Men si w poko genyen l sa pa pwoblèm.
N ap fè w fè kòb kanmenm. Klike sou bouton “Buy Now” la, epi ann ale! Mwen rasire w ke wap satisfè!  

What Will I Learn?

  • 1-Kòmanse yon biniz ak sa w genyen
  • 2-Gen plis konfyans pou envesti gwo lajan sou Internet san w pa bezwen deplase ale an Chin.
  • 3-Fè telefòn ou rantab.
  • 4-Achte nan men moun ki fyab.
  • 5-Aprann yon konpetans ki ap vin pi nesesè dejou an jou depi ou nan biznis
  • 6-Konprann pwosesis dedwànman

Yon Ti Goute: Dekouvri LaChin

1
Prezantasyon Fòmatè a
2
Cursus/Plan Fòmasyon an
3
Teknoloji & Pwodiksyon an Chin
4
Milyonè an Chin e Pwa LaChin Genyen nan Ekonomi Mond lan
5
Jewografi Lachin

Entèfas Alibaba

1
Kreye kont gmail ou
2
Enstalasyon app Alibaba a sou Android
3
Entèfas alibaba sou òdinatè

Parametraj Aplikasyon Alibaba

1
Parametraj aplikasyon an (1e nivo)
2
Parametraj aplikasyon an (2e nivo)

Rechèch Pwodui

1
Chèche pwodui ak mo kle
2
Chèche pwodui avèk foto
3
Chèche pwodui ak non founisè/konpayi an
4
Chèche pwodui ak ekstansyon sou chrome
5
Fouye nan kategori yo pou w jwenn pwodui

Kontakte founisè

1
Tradiktè entegre nan App Alibaba a
2
Kategori founisè (Trading company, Manufacturer)
3
Mesaj Enstantane (modèl mesaj)
4
Inquiry (modèl mesaj)
5
RFQ (modèl mesaj)

Negosye ak Founisè

1
Incoterms 2020
2
Konsèy Pratik sou Incoterms yo
3
Enpòtans yon echantiyon (sample)
4
Proforma Invoice (PI)

Transpò Machandiz Sòti LaChin (Shipping)

1
Ajans Transpò an Chin
2
Ajan Dropshipping
3
Shipping Avyon vs Bato (avantaj e dezavantaj)
4
Dimansyon ak Pwa Pwodui
5
Avantaj yon Kont DHL

Pèman & Suivi

1
Mwayen pèman efikas
2
Estrateji ak jesyon koze pèman
3
Trade Assurance
4
Tracking number e aplikasyon pou sa
5
Shipping pou moun ki USA

Konsèy e Fen Kou a

1
Konpètans ak strateji pou w vann
2
App ou bezwen a kote App alibaba

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Achte an Chin sou Alibaba apati Telefòn
Category:
Price:
$70 $29.99
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 127 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview