Achte an Chin sou Alibaba apati Telefòn

Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan – si w renmen travay di – Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi. Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li.
 
Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo. Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless. Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan. Denye moun mwen montre sous la envesti nan ‘autoparts’.
Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji… Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba.
 
Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe. Kou sa a pote prensip yo pou ou. Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.
 
Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la.

Description

Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan
– si w renmen travay di
– Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi. Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li.
Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo. Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless.
Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan. Denye moun mwen montre sous la envesti nan ‘autoparts’.
 
Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji… Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba.
 
Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe. Kou sa a pote prensip yo pou ou. Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.
Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la. Li tap bon si w ta genyen yon kat bankè (prepeye, kredi, debi). Men si w poko genyen l sa pa pwoblèm.
N ap fè w fè kòb kanmenm. Klike sou bouton “Buy Now” la, epi ann ale! Mwen rasire w ke wap satisfè!  

What Will I Learn?

  • 1-Kòmanse yon biniz ak sa w genyen
  • 2-Gen plis konfyans pou envesti gwo lajan sou Internet san w pa bezwen deplase ale an Chin.
  • 3-Fè telefòn ou rantab.
  • 4-Achte nan men moun ki fyab.
  • 5-Aprann yon konpetans ki ap vin pi nesesè dejou an jou depi ou nan biznis
  • 6-Konprann pwosesis dedwànman

Yon Ti Goute: Dekouvri LaChin

1
Prezantasyon Fòmatè a
2
Prezantasyon Fòmatè a
3
Cursus/Plan Fòmasyon an
4
Teknoloji
5
Teknoloji
6
Milyonè an Chin e Pwa LaChin Genyen nan Ekonomi Mond lan
7
Milyonè an Chin e Pwa LaChin Genyen nan Ekonomi Mond lan
8
Jewografi Lachin
9
Jewografi Lachin

Parametraj Aplikasyon Alibaba

1
Parametraj aplikasyon an (1e nivo)
2
Parametraj aplikasyon an (1e nivo)
3
Parametraj aplikasyon an (2e nivo)
4
Parametraj aplikasyon an (2e nivo)

Entèfas Alibaba

1
Kreye kont gmail ou
2
Kreye kont gmail ou
3
Enstalasyon app Alibaba a sou Android
4
Entèfas alibaba sou òdinatè
5
Entèfas alibaba sou òdinatè

Pèman & Suivi

1
Mwayen pèman efikas
2
Estrateji ak jesyon koze pèman
3
Trade Assurance
4
Tracking number e aplikasyon pou sa
5
Shipping pou moun ki USA

Rechèch Pwodui

1
Chèche pwodui ak mo kle
2
Chèche pwodui avèk foto
3
Chèche pwodui avèk foto
4
Chèche pwodui ak non founisè/konpayi an
5
Chèche pwodui ak non founisè/konpayi an
6
Chèche pwodui ak ekstansyon sou chrome
7
Chèche pwodui ak ekstansyon sou chrome
8
Fouye nan kategori yo pou w jwenn pwodui
9
Fouye nan kategori yo pou w jwenn pwodui

Kontakte founisè

1
Tradiktè entegre nan App Alibaba a
2
Kategori founisè (Trading company, Manufacturer)
3
Kategori founisè (Trading company, Manufacturer)
4
Mesaj Enstantane (modèl mesaj)
5
Inquiry (modèl mesaj)
6
Inquiry (modèl mesaj)
7
RFQ (modèl mesaj)
8
RFQ (modèl mesaj)

Negosye ak Founisè

1
Incoterms 2020
2
Konsèy Pratik sou Incoterms yo
3
Konsèy Pratik sou Incoterms yo
4
Enpòtans yon echantiyon (sample)
5
Enpòtans yon echantiyon (sample)
6
Proforma Invoice (PI)
7
Proforma Invoice (PI)

Transpò Machandiz Sòti LaChin (Shipping)

1
Ajans Transpò an Chin
2
Ajans Transpò an Chin
3
Ajan Dropshipping
4
Ajan Dropshipping
5
Shipping Avyon vs Bato (avantaj e dezavantaj)
6
Shipping Avyon vs Bato (avantaj e dezavantaj)
7
Dimansyon ak Pwa Pwodui
8
Dimansyon ak Pwa Pwodui
9
Avantaj yon Kont DHL
10
Avantaj yon Kont DHL

Pèman & Suivi

1
Mwayen pèman efikas
2
Estrateji ak jesyon koze pèman
3
Trade Assurance
4
Tracking number e aplikasyon pou sa
5
Shipping pou moun ki USA

Konsèy e Fen Kou a

1
Konpètans ak strateji pou w vann
2
Konpètans ak strateji pou w vann
3
App ou bezwen a kote App alibaba
4
App ou bezwen a kote App alibaba

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Achte an Chin sou Alibaba apati Telefòn
Category:
Price:
Membership
RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview
Beginner
58 Lectures
1h 30mn
Membership
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
Membership
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
Membership
Preview

Total: 130 Courses View all

Beginner
2 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
1 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
14 Lectures
16 hours
Membership
Preview
Beginner
4 Lectures
6:00
Membership
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview