Aprann Vann Sou MERCADO LIBRE San Tèt Chaje

Nan sousi pou nou pèmet plis moun nan kominote a konnen kòman pou vann sou MERCADO LIBRE, nou vini ak nouvo Klas sa ki ajiste e adapte ak tout nouvo nòm, prensip ak stateji pou devni yon vandè a siksè e pwofesyonèl sou platfòm MERCADO LIBRE a. Se yon kou Live sou Zoom ki fè yon maryaj ant klas tradisyonèl e teknoloji pou pèmèt yon bon entèraksyon, sa ki garanti yon meyè aprantisaj.

N.B. : nap raple ke tout klas yo ap anrejistre e rete disponib sou platfòm nan pou yon dire endetèmine.

What Will I Learn?

  • Pèmèt chak patisipan kòmanse, vann e administre yon biznis sou MERCADO LIBRE san difikilte.

Entwodiksyon sou MERCADO LIBRE

1
Entwodiksyon sou MERCADO LIBRE ( Recorded Live session)
2
Mercado libre Parti-2
3
Mercado libre pati 3
4
Mercado libre pati 4
5
Mercado Libre pati 5
6
Mercado Libre pati 6
7
Mercado Libre pati 7
8
Mercado Libre pati 8

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Aprann Vann Sou MERCADO LIBRE San Tèt Chaje
Category:
Price:
$129
error: Content is protected !!
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.