Aprann Vann Sou MERCADO LIBRE San Tèt Chaje

Get course

Nan sousi pou nou pèmet plis moun nan kominote a konnen kòman pou vann sou MERCADO LIBRE, nou vini ak nouvo Klas sa ki ajiste e adapte ak tout nouvo nòm, prensip ak stateji pou devni yon vandè a siksè e pwofesyonèl sou platfòm MERCADO LIBRE a. Se yon kou Live sou Zoom ki fè yon maryaj ant klas tradisyonèl e teknoloji pou pèmèt yon bon entèraksyon, sa ki garanti yon meyè aprantisaj.

N.B. : nap raple ke tout klas yo ap anrejistre e rete disponib sou platfòm nan pou yon dire endetèmine.

What Will I Learn?

  • Pèmèt chak patisipan kòmanse, vann e administre yon biznis sou MERCADO LIBRE san difikilte.

Entwodiksyon sou MERCADO LIBRE

1
Entwodiksyon sou MERCADO LIBRE ( Recorded Live session)
2
Entwodiksyon sou MERCADO LIBRE ( Recorded Live session)
3
Mercado libre Parti-2
4
Mercado libre pati 3
5
Mercado libre pati 3
6
Mercado libre pati 4
7
Mercado libre pati 4
8
Mercado Libre pati 5
9
Mercado Libre pati 6
10
Mercado Libre pati 6
11
Mercado Libre pati 7
12
Mercado Libre pati 8
13
Mercado Libre pati 8

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Aprann Vann Sou MERCADO LIBRE San Tèt Chaje
Category:
Price:
Membership
RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview
Beginner
58 Lectures
1h 30mn
Membership
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
Membership
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
Membership
Preview

Total: 130 Courses View all

Beginner
2 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
1 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
14 Lectures
16 hours
Membership
Preview
Beginner
4 Lectures
6:00
Membership
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview