Ou Vle Nou Ede’w ?

Chwazi pami tout coach nou yo, pou ede w avanse pi rapid nan kriptomonè.

Tout Avantaj Lè’w Chwazi Yon Coach

Blockchain ak kriptomonè ansanm yo reprezante yon teknoloji ki pwal domine mond lan menm jan entènèt te fè sa nan lane 1992 a 2000,
Moun ki konprann bagay sa yo mete tèt yo nan pozisyon pou yo kapab vin rich nan ane kap vini la yo,
Sepandan, Envesti san konprann ka egal a lave men siye atè, se sak fè RetBranche Academy ak Gwoup ekspè sa yo panse
a ede yon kantite moun posib pou yo kapab pran avantaj ke teknoloji sa bay pou yon ti monnen pandan ke yo menm
yo kapab fè gwo lajan.

Envesti Ak Kè Poze

Si’w ap envesti nan mache Crypto an tèt cho ak emosyon (tankou achte wo vann ba…) se lajan ou pral jete. Yon coach ka ba’w bon jan strateji pou envesti ak kè poze.

Evite Fè Erè Debitan

Lè’w fèk ap kòmanse gen anpil bagay ou pa konnen ki lakoz ou ka fè yon pil ak yon pakèt erè ki ka fè’w pèdi kòb ou pa posede. Yon coach la pou evite’w jan de bagay sa yo.

Ou Ka Rive Pi Vit

Yon coach la pou ede’w ale pi rapid pi byen. Envesti nan crypto gen anpil avantaj men fò’w konn la pou ale la. Pwofite de eksperyans coach nou yo.

Chwazi Coach Pa’w la

Jude Herode Jean
Jude Herode Jean
Graner Joseph
Graner Joseph
Rubbens Boisguené
Rubbens Boisguené

Josias Toussaint
Josias Toussaint
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 128 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview