Premye Pa Ak Binance

About Course

Kou sa se pou debitan, pou moun ki pa konnen anyen ditou nan Kriptomonè. Nou pral aprann bagay bazik sou platfòm sa ki rele Binance lan, Binance se youn nan pi gwo platfò m CEX ( Centralized Exchange) Platfòm echanj santralize an kreyòl ki egziste pou’w achte, vann, prete , stake Kriptomonè ak anpil lòt bagay

Description

Kou sa se pou debitan, pou moun ki pa konnen anyen ditou nan Kriptomonè.

Nou pral aprann bagay bazik sou platfòm sa ki rele Binance lan, Binance se youn nan pi gwo platfòm CEX (Centralized Exchange) Platfòm ehanj santralize an kreyòl ki egziste pou’w achte, vann, prete, stake kriptomonè ak anpil lòt bagay.

Nan kou gratis sa a nou pwal aprann kòman ou kapab telechaje app sa a, kòman pou’w enskri sou li, konnen platfòm nan, achte e vann premye kriptomonè ou, e lè’w fin aprann kou sa w’ap an mezi pou itilize nenpòt lòt platfòm ki menm jan ak Binance.

What Will I Learn?

  • Lè’w fini pran kou sa wap genyen yon ide jeneral de tout platform CEX yo. Wap an mezi pou’w telechaje app Binance la, enskri, verifye dokiman ou yo, fè premye tranzaksyon ou sou platform nan, achte epi vann Crypto.

Kou Binance Information Basic

1
Enskripsyon
2
Enskripsyon
3
Entwodiksyon kou a
4
Prezantasyon Binance
5
Prezantasyon Binance
6
Verifikasyon Dokiman
7
Verifikasyon Dokiman
8
Premye fason ou kapab achte Kripto sou Binance
9
Premye fason ou kapab achte Kripto sou Binance
10
3èm Fason Ou kapab achte kripto sou Binance
11
2èm Fason Ou kapab Achte Kripto sou Binance
12
Premye fason ou kapab vann Kripto sou Binance
13
3èm Fason Ou kapab achte kripto sou Binance
14
Fason ou kapab transfere kripto ou yo sou yon lot exchange
15
4èm Fason ou kapab achte Kripto sou binance
16
Rete Konekte ak nou
17
Premye fason ou kapab vann Kripto sou Binance
18
Remèsiman
19
2èm fason ou kapab vann Kripto ou yo sou binance
20
Fason ou kapab transfere kripto ou yo sou yon lot exchange
21
Remèsiman

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Premye Pa Ak Binance
Price:
Free
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview