Kòmanse Biznis ou anliy avèk Shopify

RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti

Sesyon 1 - Kreye yon kont Shopify

1
Entwokdiksyon module lan
2
Entwokdiksyon module lan
3
Entwodiksyon de Shopify
4
Kreye yon kont Shopify
5
3 tip de Store ke nou kapab kreye
6
3 tip de Store ke nou kapab kreye
7
Mete pwodwi sou Store an
8
Mete pwodwi sou Store an avek lòt zouti gratis
9
Mete pwodwi sou Store an avek lòt zouti gratis

Sesyon 3 - Konfigire Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Konfigire enfòmasyon jeneral Store an
3
Konfigire Email Store
4
Konfigire Shipping
5
Retire "Powered by Shopify"
6
Konfigire yon Test Order
7
Konfigire Payment
8
Konfigire application suppliers an nan Store an

Sesyon 2 - Design Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Achte domain Store an
3
Achte domain Store an
4
Defini misyon business ou epi diferansye business ou an
5
Design logo avèk Banner Store an
6
Ajoute plizyè paj sou Store an
7
Ajoute plizyè paj sou Store an
8
Konfigire Privacy sou Store an
9
Konfigire Privacy sou Store an
10
Finalize paj dakèy lan
11
Ajoute yon themes avèk third party
12
Finalize paj dakèy lan
13
Ajoute yon themes sou Shopify

Sesyon 3 - Konfigire Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Konfigire enfòmasyon jeneral Store an
3
Konfigire Email Store
4
Konfigire Shipping
5
Retire "Powered by Shopify"
6
Konfigire yon Test Order
7
Konfigire Payment
8
Konfigire application suppliers an nan Store an

Sesyon 4 - Finalize Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Entwodiksyon module lan
3
Enstale aplikasyon kap ede'w fè'w sales
4
Bati konfyans sou Store an - Pati 1
5
Bati konfyans sou Store an - Pati 1
6
Bati konfyans sou Store an - Pati 2
7
Bati konfyans sou Store an - Pati 2
8
Kreye ijans avèk kantite pwodwi an
9
Kreye ijans avèk kantite pwodwi an
10
Kaptire leads nan Store an
11
Fè bouton ajoute nan panye an atire atansyon kliyan an
12
Redui panye abandone
13
Kaptire leads nan Store an
14
Ofri kliyan an yon òf ki konvèkan
15
Wè pwodwi ke yo vizite sou Store an
16
Finalize Store an
17
Ofri kliyan an yon òf ki konvèkan
18
Finalize Store an
19
Voye Store an live

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Kòmanse Biznis ou anliy avèk Shopify
Category:
Price:
$99
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview