Facebook Ads En ABC

Get course

Anpil Moun Gen Gwo Problem sitou nan koze maketin pou biznis yo, Anpil Lot Ap Plenyen Paske Biznis Yo pa ka mache akoz Facebook Bloke Piblisite yo Oubyen Kont Manadjè Yo.

Ebyen Jodia Shopify An Kreyol Pote Solisyon Pou Ou Avek Kou ” FACEBOOK ADS EN ABC “

Kisa wap jwenn nan kou sa?

Nan kou facebook ads en abc a, nou pwan swen pou explike’w kisa facebook la yepoukisa ou oblije itilize facebook, koman pou evite facebook bloke biznis manadjè ou, koman pou kreye yon kont biznis manadjè, koman pou verifye kont lan, Tout kalite tip de ads ke ou ka fè, Ak anpil lot bagay toujou.

 

Facebook Ads En ABC Se solisyon e se kle ki pou demare biznis ou an.

Avantaj ke’w genyen menm siw pa gen biznis nou montrew koman’w kapab fè lajan ak facebook ads antanke yon ajans maketin.

What Will I Learn?

  • Apwè ou fin konplete kou sa mwen garanti’w ke je’w ap kale nan koze maketin sou facebook e wap konnen koman e kilè pou fe chak grenn piblisite, e anmenm tan tou siw ta vle itilize kapasite sa yo pou aprann lot moun depiw byen asimile sa nou ba ou yo mwen gatantiw wap kapab fe sa tre byen.

Modil 1

1
Konnen Prezantatè a.
2
Kisa Wap Jwenn Nan Kou Sa?
3
Kisa Wap Jwenn Nan Kou Sa?
4
Poukisa Mwen Dwe Itilize Facebook
5
Kisa Facebook La Ye?
6
Poukisa Mwen Dwe Itilize Facebook
7
Konprann Policies Facebook Yo

Modil 2

1
Language Facebook Ads PDF Gratis
2
Koman Pou Kreye Yon Kont Business Manager
3
Poukisa Ou Oblije Gen Yon BM?
4
Gen Yon BM Kom Yon Ajans Maketin
5
Koman Pou Verifye BM ou

Modil 2

1
Language Facebook Ads PDF Gratis
2
Koman Pou Kreye Yon Kont Business Manager
3
Poukisa Ou Oblije Gen Yon BM?
4
Gen Yon BM Kom Yon Ajans Maketin
5
Koman Pou Verifye BM ou

Modil 3

1
Yon ti tour de BM Nan.
2
Yon ti tour de BM Nan.
3
Koman Pou Debloke BM Ou?
4
Koman Pou Debloke BM Ou?
5
Ajoute Kat, Verifye Domèn ou nan BM nan
6
Ajoute Kat, Verifye Domèn ou nan BM nan
7
Ajoute Paj, Ad account, Ak Pixel Sou BM ou.

Modil 4

1
Felisitasyon Si'w Rive La.
2
Diferan Tip De Ads Ki Egziste.
3
Kisa Ki Yon Ads Brand Awereness?
4
Kisa Ki Yon Ads Reach?
5
Traffic Ads
6
Kisa Ki Ads Engagement?
7
App Install ak Video View
8
Kisa Ki Yon Ads Leads Generation?
9
Ads Message e Ads Coversion
10
Catalog Sales e Store Traffic

Modil 4

1
Felisitasyon Si'w Rive La.
2
Diferan Tip De Ads Ki Egziste.
3
Kisa Ki Yon Ads Brand Awereness?
4
Kisa Ki Yon Ads Reach?
5
Traffic Ads
6
Kisa Ki Ads Engagement?
7
App Install ak Video View
8
Kisa Ki Yon Ads Leads Generation?
9
Ads Message e Ads Coversion
10
Catalog Sales e Store Traffic

Modil 5

1
Felisitasyon siw rive la
2
Sa'w Dwe Konnen
3
Sa'w Dwe Konnen
4
Ki budget mwen ka itilize pou ads mwen
5
Budget e Schedules
6
Look a Like Audience
7
Ki budget mwen ka itilize pou ads mwen
8
ABO VS CBO Campaign
9
Look a Like Audience
10
Fe Yon Ads Spesyal Pou MarketPlace

Modil 6

1
Konpwann Algorit Facebook Yo
2
Remèsiman Espesyal

Modil 6

1
Konpwann Algorit Facebook Yo
2
Remèsiman Espesyal

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Facebook Ads En ABC
Category:
Price:
$49.99
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview