Ecommerce Dropshipping IQ Academy

Get course

Non pa’m se Gui Laurent Verrier yo konnen’m sou non “pwofesè Amazon” nan kominote ayisyèn nan e se toujou yon plezi pou’m pataje konesans mwen ak moun, sitou nan koze biznis sou entènèt.

Nan kou sa a ki se Ecommerce Dropshipping IQ Academy mwen fè yon nouvo apwòch sou koze Dropshipping e mwen kapab di se yon bwat zouti ke chak etidyan pral ka itilize nan kèk biznis sou entènèt pou’m pa di tout.

Ou menm etidyan tanpri rann tèt ou sèvis pa sote okenn chapit pou’w k byen itilize bwat zouti sa a…

Mèsi pou atansyon’w map tann ou nan klas la…

MANTALITE & MOTIVASYON

1
Mantalite
2
E-commerce
3
Yon Opòtinite Ki Plis Ke Dropshipping

MANTALITE & MOTIVASYON

1
Mantalite
2
E-commerce
3
Yon Opòtinite Ki Plis Ke Dropshipping

Chapit 1- BRAND NICH DROPSHIPPING

1
Yon Nouvo Apwòch
2
Yon Nouvo Apwòch
3
General Store vs Niche Store vs Brand Store
4
General Store vs Niche Store vs Brand Store
5
Pase De Dropshipping A Mak Prive Pa’w (Kreye Mak Pa’w)
6
Pase De Dropshipping A Mak Prive Pa’w (Kreye Mak Pa’w)
7
Kijan Pou’w Fè Lajan Ekstra Ak Aliexpress
8
Kijan Pou Detèmine Nich Ou
9
Kijan Pou Detèmine Nich Ou
10
Zouti Enpòtan Ke Wap Gen Bezwen
11
Zouti Enpòtan Ke Wap Gen Bezwen

Chapit 2- KIJAN POU'W CHACHE PWODWI POU'W METE NAN BOUTIK OU

1
Kijan Pou’w Chache Pwodwi (Entwodiksyon)
2
Ki Kritè Ou Dwe Konsidere (Check List)
3
Ki Kritè Ou Dwe Konsidere (Check List)
4
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 2eme Pati(Jwenn Pwodwi Cho Sou Amazon)
5
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap San’w Pa Depanse Senkòb
6
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 3eme Pati(Fè Atansyon Ak Kritè Sa)
7
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 2eme Pati(Jwenn Pwodwi Cho Sou Amazon)
8
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 4eme Pati(Google Shopping Filters)
9
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 3eme Pati(Fè Atansyon Ak Kritè Sa)
10
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 5eme Pati(Aliexpress Dropshipping Center)
11
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 4eme Pati(Google Shopping Filters)
12
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 6eme Pati(Facebook)
13
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 5eme Pati(Aliexpress Dropshipping Center)
14
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 7eme Pati(eComHunt.com)
15
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 7eme Pati(eComHunt.com)
16
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 8eme Pati(Wish.com
17
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 8eme Pati(Wish.com
18
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 9eme Pati(EcomHunt, Intelligynce, Niche Scraper)
19
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 9eme Pati(EcomHunt, Intelligynce, Niche Scraper)
20
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 10eme Pati(Dropship Spy, Seller Pulse, SellTheTrend, Ad Spy, DropPoint)
21
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 10eme Pati(Dropship Spy, Seller Pulse, SellTheTrend, Ad Spy, DropPoint)

Chapit 3- SHOPIFY STORE DESIGN

1
Entwodiksyon
2
Entwodiksyon
3
Mise En Place (Premye Pati)
4
Mise En Place (Dezyèm Pati): Framework
5
Mise En Place (Dezyèm Pati): Framework
6
Mise En place (Twazyèm Pati): Ki Non Pou Chwazi Pou Sit Ou
7
Mise En place (Twazyèm Pati): Ki Non Pou Chwazi Pou Sit Ou
8
Mise En place (Katriyèm Pati): Kreye Kont Shopify Ou
9
Mise En place (Katriyèm Pati): Kreye Kont Shopify Ou
10
Mise En Place (Senkyèm Pati): Logo
11
Mise En Place (Senkyèm Pati): Logo
12
Mise En Place (Setyèm Pati): Template Design
13
Mise En place (Sizyèm Pati): Eleman Ki Fè Paj Pwodwi’w Efektif
14
Mise En Place (Wityèm Pati): Copywriting 101 – Circle Of Value
15
Mise En Place (Setyèm Pati): Template Design
16
Mise En Place (Nevyèm Pati): Website Design Walkthrough – Color Psychology
17
Mise En Place (Wityèm Pati): Copywriting 101 – Circle Of Value
18
Mise En Place (Dizyèm Pati): Logo Design
19
Mise En Place (Nevyèm Pati): Website Design Walkthrough – Color Psychology
20
Mise En Place (Onzyèm Pati): Kreyasyon Banyè
21
Mise En Place (Dizyèm Pati): Logo Design
22
Mise En Place (Trèzyèm Pati): Home Page Touch Final
23
Mise En Place (Onzyèm Pati): Kreyasyon Banyè
24
Mise En Place (Douzyèm Pati): Home Page
25
Mise En Place (Trèzyèm Pati): Home Page Touch Final
26
Mise En Place (Katòzyèm Pati): Deskripsyon Pwodwui

Chapit 4- SHOPIFY WEB DESIGN MASTERY

1
$50K Product Landing Page
2
Legal Pages & Compliance
3
One Page Checkout Set Up
4
Kijan Pou Mete Video Sou Paj Pwodwi A Menm kote Ak Imaj Yo
5
Kijan Pou Mete Yon Landing Page Sou Yon Pwodwi Espesyal pandan Sit Ou Gen Pwodwui Sou Li Deja
6
3 Template Ou Ka Konsidere Pou Design Sit Ou

Chapit 4- SHOPIFY WEB DESIGN MASTERY

1
$50K Product Landing Page
2
Legal Pages & Compliance
3
One Page Checkout Set Up
4
Kijan Pou Mete Video Sou Paj Pwodwi A Menm kote Ak Imaj Yo
5
Kijan Pou Mete Yon Landing Page Sou Yon Pwodwi Espesyal pandan Sit Ou Gen Pwodwui Sou Li Deja
6
3 Template Ou Ka Konsidere Pou Design Sit Ou

Chapit 5- TECHNICAL SET UP - BIDDING STRATEGY

1
Technical Set Up - Bidding Strategy
2
Technical Set Up - Bidding Strategy
3
Technical Set Up - Budget Strategy
4
Merchant Center & Google Ads Account Set Up
5
Merchant Center & Google Ads Account Set Up
6
Google Analytics & Search Console Set Up
7
Google Shopping Feed Optimization
8
Google Shopping Feed Optimization
9
Google Conversion Pixel Set Up
10
Google Conversion Pixel Set Up
11
Google Shopping Campaign Launch
12
Google Shopping Campaign Launch
13
Facebook Pixel Motivation
14
Facebook Pixel Motivation
15
SKAG Campaings
16
Shopping Campaign & Search Campaign Optimization
17
Shopping Campaign & Search Campaign Optimization
18
Shopping & Search Campaign Optimization (dezyèm pati)
19
Shopping & Search Campaign Optimization (dezyèm pati)
20
Shopping & Search Campaign Optimization (twazyèm Partie)
21
Shopping & Search Campaign Optimization (twazyèm Partie)
22
All Star Keyword Campaign
23
All Star Shopping Campaign
24
All Star Shopping Campaign
25
Advanced Google Shopping Strategy
26
Target ROAS & Target CPA
27
Target ROAS & Target CPA
28
BONUS: Kijan Pou Rezoud Pwoblèm Sou Google Merchant Center

Chapit 6- FACEBOOK ADS MASTERY

1
Algorithm Overview
2
Konprann Settings Yo
3
Konprann Policy Facebook Yo
4
Set-Up General Pou Fè Siksè
5
Facebook Business Manager Overview
6
Retargeting 101: Kisa Li Ye, Kijan Li Fonksyone
7
Audiences Set-Up
8
Custom Audience & LookAlike Audience
9
Advanced Audience Creation: Facebook Analytics
10
Facebook Product Catalog Configuration
11
Facebook Retargeting: Catalog Sales
12
Facebook Retargeting: Set Up Yon Kanpay Pou PageView, ViewContent & AddToCart
13
Facebook Ads: Prensip Ki Enpotant Ke'w Dwe Konprann
14
Kisa Ki Fè Yon Ad Creative Mache
15
Scaling: Kijan Pou Scale Pwodwi Sou Facebook A Pati DATA Google Ba ou
16
Kijan Pou'w Ekspòte Info Kliyan Yo Epi Itilize Yo Sou Facebook Pou Bati Odyans

Chapit 6- FACEBOOK ADS MASTERY

1
Algorithm Overview
2
Konprann Settings Yo
3
Konprann Policy Facebook Yo
4
Set-Up General Pou Fè Siksè
5
Facebook Business Manager Overview
6
Retargeting 101: Kisa Li Ye, Kijan Li Fonksyone
7
Audiences Set-Up
8
Custom Audience & LookAlike Audience
9
Advanced Audience Creation: Facebook Analytics
10
Facebook Product Catalog Configuration
11
Facebook Retargeting: Catalog Sales
12
Facebook Retargeting: Set Up Yon Kanpay Pou PageView, ViewContent & AddToCart
13
Facebook Ads: Prensip Ki Enpotant Ke'w Dwe Konprann
14
Kisa Ki Fè Yon Ad Creative Mache
15
Scaling: Kijan Pou Scale Pwodwi Sou Facebook A Pati DATA Google Ba ou
16
Kijan Pou'w Ekspòte Info Kliyan Yo Epi Itilize Yo Sou Facebook Pou Bati Odyans

Chapit 7- VIDEYO MAKETIN: SÈVIS MWEN REKÒMANDE'W

1
3 Sèvis Video Maketin Ke Mwen Rekòmande A 1000%

Chapit 8- EMAIL & SMS MARKETING POU DROPSHIPPING

1
Entwodiksyon
2
Email Blasts: Kijan Pou Prepare Yo
3
Kijan Pou'w Byen Konfigire "Abandonned Cart" & "Order Confirmation" Email Pou Ogmante ROI-ou
4
Kijan Pou'w Entegre SMS Maketin Sou Store Ou (Valid Pou Tout Peyi)

Chapit 8- EMAIL & SMS MARKETING POU DROPSHIPPING

1
Entwodiksyon
2
Email Blasts: Kijan Pou Prepare Yo
3
Kijan Pou'w Byen Konfigire "Abandonned Cart" & "Order Confirmation" Email Pou Ogmante ROI-ou
4
Kijan Pou'w Entegre SMS Maketin Sou Store Ou (Valid Pou Tout Peyi)

Chapit 9- PINTEREST ADS MASTERY

1
Entwodiksyon - Konbyen Tan Sa Ap Pran Avan Ke Biznis Ou Take-Off Sou Pinterest
2
Entwodiksyon - Konbyen Tan Sa Ap Pran Avan Ke Biznis Ou Take-Off Sou Pinterest
3
Konprann Règ Platfòm Nan
4
Konprann Règ Platfòm Nan
5
Pinterest: Yon Ekselan Platfòm Pou Konteni Maketin & Enpòtans Sa Genyen Pou Biznis Ou
6
Kijan Pou'w Lanse Premye Ads Ou Sou Pinterest
7
Kijan Pou'w Lanse Premye Ads Ou Sou Pinterest
8
Kijan Pou’w Optimize Dashboard Ou
9
Pinterest Ads Creative Best Practices
10
Pinterest Ads Optimization
11
Kijan Pou’w Optimize Dashboard Ou
12
Pinterest Targeting, Audience Creation
13
Pinterest Ads Optimization
14
Pinterest Targeting, Audience Creation

Chapit 10- ORGANIC TRAFFIC FORMULA

1
Organic Traffic: Kisa Li Ye?

MASTERMINDS

1
Sesyon #1 - Kisa Ki Ap Mache Konnye-a (7/11/20)

MASTERMINDS

1
Sesyon #1 - Kisa Ki Ap Mache Konnye-a (7/11/20)

BONUS: LIS FOUNISÈ KI USA

1
Lis Founisè USA
2
Lis Founisè USA

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Ecommerce Dropshipping IQ Academy
Category:
Price:
$89
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview