Droshipping Master Klas 2022

5 out of 5
5
1 review

Byenvini nan fason dropshipping ecomremao a, anndan fòmasyon sa nou pataje ak ou tout dènye metòd pouw kapab reyisi nan biznis anliy plis yon akonpayman asire kap edew reyisi pi rapid.

What Will I Learn?

  • Aprè ou fin swiv kou sa, wap genyen kapasite non sèlman pouw konpwann kijan biznis anliy fonksyone men tou, wap gen anpil chans pouw konnen kòman pouw kreye pròp mak ou sou nèt la.

ENTRODIKSYON

1
Mindset ou dwe aplike Pou reyisi nan biznis anliy

KÒMAN OU DWE LEGALIZE BIZNIS OU?

1
Koman aplike pou yon LLC & EIN?
2
Koman kreye LLC & EIN?
3
Kòman aplike pou yon kont bank USA?

KISA DROPSHIPPING YE?

1
Definisyon dropshipping

RECHÈCH PRODWI GANYAN

1
Kritè pou seleksyone yon bon prodwi
2
Rechèch pwodwi pati 1
3
Rechèch pwodwi pati 2
4
Rechèch pwodwi pati 3
5
Rechèch pwodwi pati 4

KÒMAN POUW KREYE YON STORE SOU SHOPIFY KI KONVÈTI?

1
Egzanp yon store ki fonksyone
2
Kreyasyon boutik shopify
3
Kreyasyon boutik shopify pati 2
4
Kòman pouw kreye yon logo?
5
Kòman ou dwe pèsonalize tèm boutik ou an sou fòm Mono prodwi?
6
Kòman enpòte prodwi nan boutik ou an?
7
Kòman fè yon deskripsyon prodwi pati 1
8
Kòman fè yon deskripsyon prodwi pati 2
9
Kòman kreye paj legal yo?
10
Pèsonalize & ajoute foto sou boutik ou an
11
Kòman ajoute koulè ki adapte a prodwi wap vann nan?
12
Top 10 aplikasyon pou itilize nan boutik shopify ou
13
Kòman ajoute avi kliyan avèk Loox?
14
kòman ajoute upsell avan e aprè acha avèk Zipify?
15
Kòman evite litij paypal?
16
Kòman ajoute yon badge de konfyans?
17
kòman achte yon non domèn?
18
Kòman kreye yon òf maketin ki vann byen?
19
Finalize boutik shopify
20
Kòman itilize CJ dropshipping?
21
Kòman trete yon kòmand de Oberlo a aliexpress

FOUNISÈ DE PÈYMAN

1
Kòman kreye yon kont paypal?
2
Kòman kreye yon kont stripe?

EMAIL MAKETIN

1
Klaviyo
2
Rekipere panye abandone

FACEBOOK AD

1
Kòman kreye yon paj facebook
2
Kòman kreye yon biznis manager?
3
Kòman pouw ajoute yon moun nan Bm ou?
4
Kòman kreye yon pixel facebook an 2021?
5
Kòman konfigire pixel ou pou nouvo fonksyonalite Apple la?
6
Kòman kreye yon video piblisite ki konvèti?
7
Kòman teste yon prodwi an ABO?
8
Testing ABO PATI2
9
Kòman ajoute plizyè video nan piblisitew la
10
Kòman diplike adset yo?
11
Kòman teste an CBO?
12
Kòman kalkile rantabilitew sou facebook
13
Kòman òganize metriz piblisitew la a 1000$ pa jou
14
Definisyon tèm facebook yo
15
Analiz piblisite ABO
16
Analiz campay CBO
17
Anti blokaj facebook
18
Kòman konekte yon profil facebook nan miltilogin?
19
Kòman scaler an ABO?
20
Kòman “scaler” an CBO?
21
Kilè e kòman ou dwe fè retagetin?
22
Scaling odyans similè
23
Kòman konekte yon bm facebook?
24
Kòmanw dwe analize avanw kòmanse scaler?
25
Kòman kreye odyans similè nan facebook?

Webinar

1
Live coaching

KÒMAN KREYE PRÒP MAK OU? (COMING SOON)

5
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Droshipping Master Klas 2022
Category:
5 out of 5
5
1 review
Price:
$199 $99
error: Content is protected !!
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.