fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 1 Review )

Featured

Droshipping Master Klas 2021

$99.99

( 1 Review )

Course Level

All Levels

Video Tutorials

61

$99.99

Enrolment validity: Lifetime

Enrolment validity: Lifetime

Course content

61 Lessons

ENTRODIKSYON

Mindset ou dwe aplike Pou reyisi nan biznis anliy
00:15:00

KÒMAN OU DWE LEGALIZE BIZNIS OU?

KISA DROPSHIPPING YE?

RECHÈCH PRODWI GANYAN

KÒMAN POUW KREYE YON STORE SOU SHOPIFY KI KONVÈTI?

FOUNISÈ DE PÈYMAN

EMAIL MAKETIN

FACEBOOK AD

Webinar

KÒMAN KREYE PRÒP MAK OU? (COMING SOON)

Description

Byenvini nan fason dropshipping ecomremao a, anndan fòmasyon sa nou pataje ak ou tout dènye metòd pouw kapab reyisi nan biznis anliy plis yon akonpayman asire kap edew reyisi pi rapid.

What to learn?

Aprè ou fin swiv kou sa, wap genyen kapasite non sèlman pouw konpwann kijan biznis anliy fonksyone men tou, wap gen anpil chans pouw konnen kòman pouw kreye pròp mak ou sou nèt la.

Requirements

  • 1-Nou egzije tout etidyan yo pou antre nan group whatsapp nou an lè yo fin achte kou a pou yo kapab jwenn sipò ekip Ecomremao a.
  • 2- Nou egzije tout etidyan yo pou yo apwann kou a ak anpil atansyon de fason pou yo kapab byen metrize fòmasyon an.

Instructor

5.00 /5

2 Courses

Mwen se Widerson Fene programè e ekspè an marketing dijital. Mwen se fondatè REMAO (Reality Marketing Agency Online) yon antrepriz ki la pou agrandi rezo kliyantèl kelkeswa biznis la, nou ofri sèvis tankou: facebook ads/ instagram ads/ coaching
$99.99

Enrolment validity: Lifetime

Share

Share:

Want to receive push notifications for all major on-site activities?