Kóman kreye yon mak an 2022? (Not Available to enroll)

Get course
5.0
1 review
Byenvini nan fòmasyon ecomremao branding nan, anndan fòmasyon sa nou pataje ak ou tout dènye metòd pouw kapab reyisi nan biznis anliy e meyè fason pou kreye prop mak ou, plis yon akonpayman asire kap edew reyisi pi rapid.

What Will I Learn?

  • Nan kou sa wap gen chans aprann fason pou kreye mak ou, kreye yon LLC, LTD menm ke w pap viv USA ak UK wap gen chans tou pouw metrize yon pati nan facebook ad pouw kapab voye moun achte sou sit ou an.
  • Siw ta renmenm pran coaching 1 and 1 avèm kontaktem nan whatsapp +1239-990-5728
  • Sonje lew fin gade kou a kite yon avi paw

ENTRODIKSYON

1
Mindset ou dwe aplike Pou reyisi nan biznis anliy

KÒMAN OU DWE LEGALIZE BIZNIS OU?

1
Koman aplike pou yon LLC & EIN?
2
Koman kreye LLC & EIN?
3
Kòman aplike pou yon kont bank USA?

KÒMAN OU DWE LEGALIZE BIZNIS OU?

1
Koman aplike pou yon LLC & EIN?
2
Koman kreye LLC & EIN?
3
Kòman aplike pou yon kont bank USA?

KISA DROPSHIPPING YE?

1
Definisyon dropshipping
2
Definisyon dropshipping

RECHÈCH PRODWI GANYAN

1
Kritè pou seleksyone yon bon prodwi
2
Rechèch pwodwi pati 1
3
Rechèch pwodwi pati 1
4
Rechèch pwodwi pati 2
5
Rechèch pwodwi pati 2
6
Rechèch pwodwi pati 3
7
Rechèch pwodwi pati 3
8
Rechèch pwodwi pati 4
9
Rechèch pwodwi pati 4

FOUNISÈ DE PÈYMAN

1
Kòman kreye yon kont paypal?
2
Kòman kreye yon kont stripe?

KÒMAN POUW KREYE YON STORE SOU SHOPIFY KI KONVÈTI?

1
Egzanp yon store ki fonksyone
2
Kreyasyon boutik shopify
3
Kreyasyon boutik shopify
4
Kreyasyon boutik shopify pati 2
5
Kreyasyon boutik shopify pati 2
6
Kòman pouw kreye yon logo?
7
Kòman pouw kreye yon logo?
8
Kòman ou dwe pèsonalize tèm boutik ou an sou fòm Mono prodwi?
9
Kòman ou dwe pèsonalize tèm boutik ou an sou fòm Mono prodwi?
10
Kòman enpòte prodwi nan boutik ou an?
11
Kòman enpòte prodwi nan boutik ou an?
12
Kòman fè yon deskripsyon prodwi pati 1
13
Kòman fè yon deskripsyon prodwi pati 2
14
Kòman fè yon deskripsyon prodwi pati 2
15
Kòman kreye paj legal yo?
16
Kòman kreye paj legal yo?
17
Pèsonalize & ajoute foto sou boutik ou an
18
Kòman ajoute koulè ki adapte a prodwi wap vann nan?
19
Kòman ajoute koulè ki adapte a prodwi wap vann nan?
20
Top 10 aplikasyon pou itilize nan boutik shopify ou
21
Top 10 aplikasyon pou itilize nan boutik shopify ou
22
Kòman ajoute avi kliyan avèk Loox?
23
Kòman ajoute avi kliyan avèk Loox?
24
kòman ajoute upsell avan e aprè acha avèk Zipify?
25
kòman ajoute upsell avan e aprè acha avèk Zipify?
26
Kòman evite litij paypal?
27
Kòman evite litij paypal?
28
Kòman ajoute yon badge de konfyans?
29
kòman achte yon non domèn?
30
kòman achte yon non domèn?
31
Kòman kreye yon òf maketin ki vann byen?
32
Kòman kreye yon òf maketin ki vann byen?
33
Finalize boutik shopify
34
Finalize boutik shopify
35
Kòman itilize CJ dropshipping?
36
Kòman itilize CJ dropshipping?
37
Kòman trete yon kòmand de Oberlo a aliexpress
38
Kòman trete yon kòmand de Oberlo a aliexpress

Webinar

1
Live coaching

FOUNISÈ DE PÈYMAN

1
Kòman kreye yon kont paypal?
2
Kòman kreye yon kont stripe?

Update

1
Update sou kesyon kreye yon sosyete legal

EMAIL MAKETIN

1
Klaviyo
2
Rekipere panye abandone
3
Rekipere panye abandone

KÒMAN KREYE YON SIT MAK? (Sit mono prodwi)

1
Kóman ajoute yon prodwi nan shopify sans aplikasyon?
2
Kòman ajoute e paramtre tèm sens pou mak ou an?
3
Kòman ajoute e parametre tèm Sense pou mak ou an #2
4
Kóman Dwe jere design mak ou an?
5
Kómanw dwe byen ajoute paj legal nan boutik ou an?
6
Fè yon paj prodwi ki konvèti
7
Kreye size prodwi profesyonèl

FACEBOOK AD

1
Kòman kreye yon paj facebook
2
Kòman kreye yon biznis manager?
3
Kòman kreye yon biznis manager?
4
Kòman pouw ajoute yon moun nan Bm ou?
5
Kòman pouw ajoute yon moun nan Bm ou?
6
Kòman kreye yon pixel facebook an 2021?
7
Kòman kreye yon pixel facebook an 2021?
8
Kòman konfigire pixel ou pou nouvo fonksyonalite Apple la?
9
Kòman konfigire pixel ou pou nouvo fonksyonalite Apple la?
10
Kòman kreye yon video piblisite ki konvèti?
11
Kòman kreye yon video piblisite ki konvèti?
12
Kòman teste yon prodwi an ABO?
13
Testing ABO PATI2
14
Testing ABO PATI2
15
Kòman ajoute plizyè video nan piblisitew la
16
Kòman ajoute plizyè video nan piblisitew la
17
Kòman diplike adset yo?
18
Kòman diplike adset yo?
19
Kòman teste an CBO?
20
Kòman teste an CBO?
21
Kòman kalkile rantabilitew sou facebook
22
Kòman kalkile rantabilitew sou facebook
23
Kòman òganize metriz piblisitew la a 1000$ pa jou
24
Kòman òganize metriz piblisitew la a 1000$ pa jou
25
Definisyon tèm facebook yo
26
Definisyon tèm facebook yo
27
Analiz piblisite ABO
28
Analiz campay CBO
29
Analiz campay CBO
30
Anti blokaj facebook
31
Anti blokaj facebook
32
Kòman konekte yon profil facebook nan miltilogin?
33
Kòman konekte yon profil facebook nan miltilogin?
34
Kòman scaler an ABO?
35
Kòman scaler an ABO?
36
Kòman "scaler" an CBO?
37
Kòman "scaler" an CBO?
38
Kilè e kòman ou dwe fè retagetin?
39
Kilè e kòman ou dwe fè retagetin?
40
Scaling odyans similè
41
Scaling odyans similè
42
Kòman konekte yon bm facebook?
43
Kòman konekte yon bm facebook?
44
Kòmanw dwe analize avanw kòmanse scaler?
45
Kòmanw dwe analize avanw kòmanse scaler?
46
Kòman kreye odyans similè nan facebook?
47
Kòman kreye odyans similè nan facebook?

KÒMAN KREYE YON SIT MAK? (Plizyè prodwi)--- Coming soon

Update

1
Update sou kesyon kreye yon sosyete legal

KÒMAN KREYE PRÒP MAK OU?

1
Komanw dwe chache yon prodwi pouw kreye yon mak?
2
Kòman trouve prodwi sou tiktok nan kèk klik?
3
Kòman trouve prodwi sou tiktok nan kèk klik?
4
kritè pou seleksyone yon prodwi pou yon mak
5
Kòman espyone lot mak?
6
Sourcing & package
7
kritè pou seleksyone yon prodwi pou yon mak

KÒMAN KREYE YON SIT MAK? (Sit mono prodwi)

1
Kóman ajoute yon prodwi nan shopify sans aplikasyon?
2
Kòman ajoute e paramtre tèm sens pou mak ou an?
3
Kòman ajoute e parametre tèm Sense pou mak ou an #2
4
Kóman Dwe jere design mak ou an?
5
Kómanw dwe byen ajoute paj legal nan boutik ou an?
6
Fè yon paj prodwi ki konvèti
7
Kreye size prodwi profesyonèl
Wi, Kou sa montrew depi ala baz koman pou fè rechèch prodwi , kreye boutik e kreye piblisite facebook.
Wi lèw fin apwann kou sa wap gen chans antre nan yon group whatsapp pouw poze kesyon
5.0
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Kóman kreye yon mak an 2022? (Not Available to enroll)
Category:
5 out of 5
5
1 review
Price:
$9,990.99
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview