Description

Èske w te konnen ke ou ka touche revni pasif pandan w ap dòmi ak kripto’w yo?

Èske w te konnen ke ou ke gen kote ki peye’w pou prete lajan nan men yo?  

Enben Kou DeFi  sa pral moutre ou ki jan yo jwi tout avantaj sa yo. 

Epi pa enkyete,  Se pa pagay ki difisil. Ou jis bezwen pran tan’w pou aprann teknik yo. Se sak fè nou fè a ki gen teori, pratik epi kèk ti quiz pou mete’w alèz.

Majorite jou a, ap Pratik  kote ke nou nou ap fè sa nou di yo devan’w. Konsa wap gen chaj fè yo tou ansanm ak nou epi epi wè benefis yo.

Objektif kou a se pou pèmèt ou metrize teknik yo . epi wap kapab devlope strateji.

Pifò moun ki kòmanse mal komanse paske yo jis antre nan achte vann san konprann fondamantal yo. Nan kou saa nou baw teknik yo ak fondamantal yo ki ap edew pou fe menm sa nou fe yo epi vini ak estraji paw tou.

Pa egzanmp:

  • Ki sa ki staking?
  • eske li bon envestisman an pou ou?
  • Ki kote ou ka stake?
  • Ki wallet pou w itilize?
  • Kisa wap bezwen pou w komanse stake?
  • Kòman ou kapab jwenn lajan prete?
  • Ki risk ki genyen ladan l?

Pifò moun ki antre nan Defi san konprann pèdi lajan olye yo genyen….(malgre yo ta sipoze genyen) paske yo pa konnen ounbyen pa respekte règ jwèt la.  Se konsa, objektif la nan kou sa a se aprann ou jere risk yo pouw tou jou genyen nan DeFI, kòman pouw jere benefis ke w genyen yo pou w pa pèdi yo ankò.

Se tout sa yo ak anpil ankò, ke w’ap jwenn nan kou a. Non sèlman wap konn kijan pou’w fè lajan’w travay pou ou. Wap konn kijan pouw jere lajan saa pou l pèdi ankò.

Rejwenn gwoup telegram kou an pou’w poze kesyon  https://t.me/joinchat/ypHnyh9RnOw5YjJl

 

What to learn?

Kisa Ki DeFI ? Ki sa ki staking ak ki jan ou ka fè lajan’w travay pou ou nan staking Kijan ‘w ka prete oubyen prete moun lajan. Benefis ak risk lè patisipe a nan DeFI, Epi kijan pou jere risk yo. Ki wallet, platfom ki pi bon pou chak sa ke nou so site anlè yo

Requirements

  • Yon “smartphone” oubyen yon odinatè ki gen entènèt .
  • Yon gwo anvi pou’w an aprann plis sou kripto
  • Pasyans, disiplin ak volonte pou aplike teknik yo epi pou w touche revni pasif yo.

Modil 1: Entwodiksyon

1
Mesaj Coach la
2
Anvan’w kòmanse kou a…

Modil 1: Entwodiksyon

1
Mesaj Coach la
2
Anvan’w kòmanse kou a…

Modil 2: Kisa DeFI la? Kisa ki Revni pasif la?

1
Leson 1: DeFi vs CeFI vs CeDeFI
2
Leson 2: Ki avantaj ki gen nan DeFI?
3
Leson 2: Ki avantaj ki gen nan DeFI?
4
Leson 4: Top Platfom DeFI yo
5
Leson 3: Ki risk ak dezavantaj ki gen nan DeFi ?
6
[QUIZ] Konprann CeFI DeFi ak CeDeFI

[QUIZ] Anvan’w pase nan pwochen leson yo. Quiz sa ap pemet ou evalye siw konprann leson anvan yo..

7
Leson 5: Kisa ki revni pasif la ?

Modil 3: DeFi sou Binance Smart Chain (BSC)

1
Mesaj enpòtan
2
Leson 1: Ann dekouvri Binance Chain – BEP2
3
Leson 2: Ann dekouvri Binance Smart Chain – BEP20
4
Leson 3: Kijan pou m konnen si yon pwojè sou BSC?
5
Leson 4: Ann plonje nan inivè BSC an ansanm
6
Plonje nan Inivè BSC a

Modil 3: DeFi sou Binance Smart Chain (BSC)

1
Mesaj enpòtan
2
Leson 1: Ann dekouvri Binance Chain – BEP2
3
Leson 2: Ann dekouvri Binance Smart Chain – BEP20
4
Leson 3: Kijan pou m konnen si yon pwojè sou BSC?
5
Leson 4: Ann plonje nan inivè BSC an ansanm
6
Plonje nan Inivè BSC a

Modil 5: Kisa pou m fè sou DeFi la pou’m kòmanse fè revni pasif ?

1
Leson 1 : Aprann mekanis konsansis blokchènn yo?
2
Leson 2 : Kisa ki “Proof of work” la?
3
Leson 3 : Kisa ki “Proof of Stake” la ?
4
Leson 4 : Kisa “Staking” lan ye ?
5
Leson 5 : Kisa ki “Liquidity Pool” lan ?
6
Leson 6 : kisa “Impermanent loss” la ye ? – Teori
7
Leson 6 : kisa “Impermanent loss” la ye ? – Teori
8
Leson 7 : kisa “Impermanent loss” la ye ? – Esplikasyon
9
Leson 7 : kisa “Impermanent loss” la ye ? – Esplikasyon
10
Leson 9 : Kisa ki “Yield Farming” la?
11
Leson 8 : Ki diferans ki genyen ant “Swap” ak “Bridge” ?
12
Leson 10 : APY vs APR , Kijan pou’m kalkile yo ?
13
Leson 10 : APY vs APR , Kijan pou’m kalkile yo ?

Modil 4 : Kijan poum fè lajan travay pou mwen sou BSC a?

1
Leson 1: Kisa wap bezwen pou w kòmanse?
2
Lesson 2 : Konfigire metamask – Teori
3
Lesson 2.1 : Konfigire Metamask pou BSC – Video Pratik
4
Lesson 3 : Konfigire Trustwallet : Teori + Dewa
5
Leson 4: Enpòtans BNB nan DeFI sou BSC
6
Bonis : Kijan pou w kontinye itilize trustwallet sou Iphone ios

Modil 6: Fen kou an – Experyans pam sou DeFI

1
Leson 1 : Top Dapps m itilize chak jou nan DeFi (BSC)
2
Leson 1 : Top Dapps m itilize chak jou nan DeFi (BSC)
3
Leson 2 : Swiv kijan m prete, jenere LP epi Stake on sèl kou

Remèsiman ak Bonis : Live Coaching class – Vini ak tout kesyon’w

1
Fen leson an epi 4 anons enpòtan yo
2
Fen leson an epi 4 anons enpòtan yo
3
Zoom sesyon : premye pati
4
Zoom sesyon : Dezyèm pati
5
Zoom sesyon : Dezyèm pati

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
DeFi sou BSC
Price:
$149.99
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 129 Courses View all

Beginner
14 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
$175
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview