Création de Boutique Dropshipping avec WordPress

Get course

Description

Se yon fòmasyon kap pèmèt ou konstwi Store ou san ou pa nan peye chak mwa $ 26 ni komisyon. K ote n’ap itilize WordPress pou nou kreye Boutik nou yon fason trè Pwofesyonèl san depanse lajan pa mwa.

99% Ayisyen kap fè Dropshipping fèl sou Shopify, mwen menm tou mwen te kòmanse fèl sou li. Eske ou konnen ki defisi w fè lè sa? M wen te pran yon plan nan Shopify pou $ 29 pa mwa + mwen tap peye $ 500 pou pi piti kom komisyon pa mwa, sa vle di mwen peye $ 529 pa mwa. 529 × 7 = 3, 703 dola ke mwen depanse pandan 7 mwa. Lè m vi n konnen WordPress la, mwen pa depanse yon goud, ouka imajinew sasa vle di pou yon moun k’ap envesti.

 

What to learn?

Kreyasyon Sit Web Kreyasyon Sit Web Dropshipping Kreyasyon Sit Web E-commerce

Requirements

  • Oupa bezwen okenn pre-reki

Entwodiksyon

1
Group Telegram Etidyan
2
Group Telegram Etidyan
3
1.0 Resous wap gen bezwen
4
1.0 Resous wap gen bezwen
5
1.1 Koman pou pran plan nan SiteGround
6
1.2 Enstale WordPress nan CPanel ou
7
1.2 Enstale WordPress nan CPanel ou
8
1.3 Enstale tout sa ki necese pou Sit la
9
1.3 Enstale tout sa ki necese pou Sit la

Widgets et Elementor

1
3.1 Widgets et Menu
2
3.1 Widgets et Menu
3
3.2 Pèsonalize Home nan ak Elementor
4
3.2 Pèsonalize Home nan ak Elementor
5
3.3 Pesonalize Home nan ak Elementor pati 2
6
3.3 Pesonalize Home nan ak Elementor pati 2
7
3.4 Pesonalize Home nan ak Elementor pati 3
8
3.4 Pesonalize Home nan ak Elementor pati 3

CPanel e Pèsonalizasyon

1
2.1 Configire Woocommerce pati 1
2
2.2 Configire Woocommerce pati 2
3
2.2 Configire Woocommerce pati 2
4
2.3 Kreye Page Legar yo
5
2.3 Kreye Page Legar yo
6
2.4 Pesonalize Teme OceanWP
7
2.4 Pesonalize Teme OceanWP
8
2.6 Configire Woocommerce
9
2.5 Pesonalize Teme OceanWP pati 2
10
2.7 Configire Woocommerce pati 2
11
2.6 Configire Woocommerce
12
2.7 Configire Woocommerce pati 2

Tout Kreyasyon yo

1
4.1 Kreyasyon Kategori, Etiket, Atribite
2
4.1 Kreyasyon Kategori, Etiket, Atribite
3
4.2 Kreyasyon Pwodwi yo
4
4.2 Kreyasyon Pwodwi yo
5
4.3 Kreyasyon Pwodwi yo pati 2
6
4.3 Kreyasyon Pwodwi yo pati 2
7
4.4 Konfigire metod de Ekspedisyon
8
4.4 Konfigire metod de Ekspedisyon
9
4.5 Konfigire Pastrey de Peyman
10
4.5 Konfigire Pastrey de Peyman
11
4.6 Konfigire Email yo
12
4.7 Konfigire Email pati 2
13
4.7 Konfigire Email pati 2

Tout Pluging et Discount

1
5.1 Kreyasyon Discount
2
5.2 Pluging Enpòtan pou’n enstale
3
5.2 Pluging Enpòtan pou’n enstale
4
5.3 Kreyasyon Kontak e Enstalasyon WhatsApp
5
5.3 Kreyasyon Kontak e Enstalasyon WhatsApp
6
5.4 Dènye Aranjman yo
7
5.4 Dènye Aranjman yo

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Création de Boutique Dropshipping avec WordPress
Category:
Price:
Membership
RetBranche Academy - Online learning and teaching marketplace #1 in Haiti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview
Beginner
58 Lectures
1h 30mn
Membership
Preview
Beginner
39 Lectures
1h30mn
Membership
Preview
Beginner
62 Lectures
45mn
Membership
Preview

Total: 130 Courses View all

Beginner
2 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
1 Lectures
1:00 hr
Membership
Preview
Beginner
14 Lectures
16 hours
Membership
Preview
Beginner
4 Lectures
6:00
Membership
Preview
Intermediate
89 Lectures
20H
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h :45 mn
Membership
Preview
Beginner
59 Lectures
2h 20mn
Membership
Preview
Beginner
187 Lectures
3h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
73 Lectures
2h 20 mn
Membership
Preview
Beginner
16 Lectures
1h 30 mn
Membership
Preview
Beginner
19 Lectures
3h 30mn
Membership
Preview