fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Graner Joseph Gracius Vous Présente

Crypto-Monnaie Symplifiée (CMS)

woman holding a bitcoin
Photo by Moose Photos on Pexels.com

Men Kisa Wap Jwenn Nan Kou MètGra

Gen anpil moun ki panse Kriptomonè se yon bagay ki konplike. Gen lòt ki ap pran avantaj sou moun, fè moun pèdi lajan pou granmesi.
Nan kou sa nou fini ak tout bagay sa yo. Fome tèt ou, fome pitit ou, ede yon zanmi, paske kripto se meyè fason pou fè lajan san kase tèt.

Kòman pou envesti nan kriptomonè

W’ap aprann kòman pou’w kreye yon wallet , achte, vann, transfere epi trade kripto

ki Pwojè pou’w envesti pou diminye risk

W’ap aprann diferan tip kriptomonè, diferan faz nan mache kripto a ak diferan itilite kriptomonè yo.

Ki estrateji pou’w itilize pou fè plis lajan

Konn kilè pou’w achte, ki Kripto ki ka Stake, Analiz fondamantal ki dèyè chak Kripto.

Peye Avan sòti ofisyèl kou a

Pri kou a se $149 men pye kout pran devan , lè’w peye avan 5 Me wap jwenn $60 rabè, Pa rate Gwo avantaj Bab e Moustach sa a.