Konkou a fini, Nou remèsye tout moun ki te patisipe e ki te respekte règ jwèt la.

Play Video

Dat konkou a te Kòmanse

8 jiyè 2021

Dat konkou a fini

Jiyè 2021

Men kòman'w ka chanpyon

1 Enskri

Enskri byen fasil ak kont rezo sosyal ou.

2 Suiv Kondisyon yo

Suiv tout kondisyon yo san manke youn.

Chanpyon

Genyen youn nan 4 kado sa yo ke RetBranche Academy ap Ofri yo, ak anpil lot kado anko.

4 Premye yo genyen

1e PRIM

1 Mac Book Air

2e PRIM

1 laptop Microsoft

PRIM

1 Tablèt Samsung Galaxy

PRIM

6 Mwa Abònman Gratis

Men 4 Moun ki genyen Prim yo !!!

tout moun ki genyen yo

  • 50 USDT

    Calvaire Jovelyne - Francis Peterson - Dulinx pierre - Kenol felix - John Smith - Fednel Alexis - Christopher Barthelemy - Pierre Mackenzy ROSIER - Robert altine - Carolane Destin

  • MAYO RETBRANCHE

    Sylvio François - Woodkensley Medeus - WADBERLY JOSEPH - Pacio Joseph - Wouaneby Alcegaire - Sendy Joseph - Andre junior - Deshommes Yveson - Bonheur Christian - Guydadner PROPHIL

Ou se yon moun ki genyen ?

Pa ezite kontakte nou osito ke posib pou resevwa Prim pa'w la. 
Kontakte ak menm email ou te patisipe nan konkou a.