Konkou

Poste . TAG . Pataje

Konkou
IG ak Facebook

Plis pase $1200 kado
#RetBrancheAcademy2022

Soti 10 pou rive 31 Janvye, poste pou’w ka genyen ! #retbrancheacademy2022

Nahaël Mélé
Nahaël Mélé

@retbrancheAcademy

Kòman pou’w patisipe

Konkou a byen senp, ou sèlman bezwen suiv 4 etap ou wè la yo pou’w kapab gen chans genyen.

Poste sou Instagram ak Facebook
epi tag nou @retbrancheacademy

Pataje pòs la, epi fè moun pataje li tou.

#RetBrancheAcademy2022 , mete li nan tout pòs yo pou nou kapab wè yo.

Bat pou post ou a gen anpil like ak kòmantè.

Kondisyon pou’w genyen nan konkou a !

Twa (3) Premye Gayan yo se pòs ki genyen plis like ak kòmantè yo.
N’ap bay $50 USD prim tou ak dis (10) pòs ki enteresan menm si yo pa nan twa (3) premye yo.

0

Premye Pri

$500 USD Bon dacha
sou Retbranche Academy

0

Dezyèm Pri

$250 USD Bon dacha
sou Retbranche Academy

0

Twazyèm Pri

$100 USD Bon dacha
sou Retbranche Academy

dat Konkou a

Soti 10 rive 31 Janvye

Konkou sa a ap fèt sou Instagram avèk Facebook , ou kapab itilize lot rezo pou pataje pòs ou yo tankou whatsapp ak lòt Ankò,
31 Janvye a minui okenn like pap konte ankò.

Ou gen kesyon ? kontakte nou !

Si’w gen kesyon konsènan konkou a , kontakte nou kounya