Chèche travay endependan sou nèt la ka pran tan.
Gade kou sa a pou w fè konesans ak 5 nan pi bon sit entènèt  pou ou jwenn travay antan ke endependan  ak benefis yo chak genyen.

Nou pral eksplike tou kijan chak sit entènèt pou jwenn travay sa yo fonksyone.

W’ap bezwen yon aparèy epi ak koneksyon entènèt pou w kòmanse itilize sit sa yo, E ou pap bezwen yon goud pou’w demare.
Kontni kou sa, se enfòmasyon mwen pataje ak ou an fonksyon de eksperyans mwen fè ak diferan platfòm sa yo,
Konsidere lè’w fin gade kou sa a w’ap gen 30% bagaj pou w reyisi sou yo, rès 70% li depann de konsistans, pasyans ak disiplin ou.

Mwen se Nahaël Mélé, mwen travay sou nèt la, mwen ede moun monte biznis yo patou nan lemond, e mwen arive fè sa gras a sèvis mwen ke mwen ap bay sou entènèt depi lane 2017.
Plis pase 500 etidyan pran kou Fiverr mwen an kote anpil ladan yo kounye a se top seller sou Fiverr.com

Premye objektif kou sa se fè’w dekouvri anpil nan platfòm ki kapab ede w kòmanse travay online, platfòm sa yo se pa sèl fason pou’w fè kòb online ak sèvis ou, ou kapab kreye pwòp biznis ou menm jan ak mwen pou ofri sèvis ou toupatou, konsidere platfom sa yo kòm yon mwayen pou’w fè premye $1000 ou sou entènèt la.

Twòp pale mezanmi, ou mèt rantre nan kou a, w kapab peye ak moncash si’w Ayiti, san pwoblèm.
Si’w nan Elite membership la, w’ap gen aksè ak tout kontni kou sa a gratis.

Entwodiksyon

1
Kisa’w pral aprann nan kou sa a
2
Ki Zouti w dwe genyen pou’w kapab travay sou nèt la

5 Platfòm pou'w jwenn travay sou nèt la

1
Dekouvri platfòm yo

Kòman platfòm yo fonksyone ak ki travay ou kapab jwenn sou yo

1
Platfòm Freelance 1
2
Platfòm Freelance 2
3
Platfòm Freelance 3
4
Platfòm Freelance 4
5
Platfòm Freelance 5

Diferan platfòm w kapab itilize pou'w kreye pòtfolyo'w gratis

1
Lis kèk platfòm pou’w montre travay ou fè deja
wi w kapab peye kou sa a ak moncash
wi, kou sa disponib nan Elite membership la.

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Travay sou nèt la, ki kote ? kòman ?
Catégorie :
Prix :
$49.99

Total: 128 Courses View all