Debloke nenpòt iPhone/iPad/iPod Touch, Enstalasyon Windows ak MacOS sou (PC ak Macbook) – Master Class 1.0

Obtenir un cours

Avèk FÒMASYON sa a, li vin pi fasil pou’w konnen tout SEKRÈ ki genyen pou debloke nenpòt :

 • iPhone
 • iPad
 • iPod Touch
 • Etc

Nou pote ba ou plizyè ane eksperyans ak plis pase 10 edisyon fòmasyon nou reyalize nan rezoud kèlkeswa pwoblèm sekirite a, wap dekouvri tout metòd byen klè pouw rezoud pwoblèm kliyan an tankou : – Retire ID, Flasher, Bypass, retire ID lè li deklare pèdi, blacklist, lè li dezaktive, kliyan bliye mot de pass, elatriye. epui wap rive ka METRIZE tout teknik ki genyen nan refè Machin  :

 • Enstale Windows sou PC
 • Enstale Windows sou Macbook, iMac, Mac mini, etc.
 • Enstale Mac sou Machin Windows (Paske gen logiciel nap bay se sou system Mac la yo mache)
 • Refè Mac & Upgrade ansyen Mac ki pa konpatib pou pran nouvo vèsyon yo.

AK ANPIL LÒT SEKRÈ ANKÒ !!! FÒMASYON sa a, se yon package konplè ki genyen:

 1. 23 video chaje ak eksplikasyon + ilistrasyon pou fasilite bon jan konpreyanson
 2. 1 Liv an PDF, ki se yon guid pratik pou edew nan tout travay wap fè
 3. Tout logiciel ak referans materyèl pouw travay
 4. Certificat ki pwouve ou acheve kou a

Apre Fòmasyon an, wap ka finalman metrize tout sekrè nou bay yo pou vin yon espesyalis nan debloke pwodui Apple yo epui refè nenpòt machin ! Bon vizyonaj, bon aprantisaj epuiiii siksè ! JACQUES CHARLES Formateur/Cellunlocker/Informaticien

ENTWODIKSYON

1
[LESON GRATIS] Prezantasyon, Objektif ak yon Brèf istorik
2
Teknik pou fè diagnostik, Tchèk ak solisyon
3
Quiz 1
5 questions

FLASHAGE

1
Kòman pou Flasher yon iPhone, iPad, ou iPod Touch, etc.
2
Quiz 2
8 questions

DEBLOKAJ REZO (SIM)

1
Kòman pou debloke rezo sou kèlkeswa iPhone ou iPad
2
Quiz 3
8 questions

DEBLOKAJ ICLOUD (RETIRE ID)

1
1 Deblokaj iCloud (iCloud Remove) Ofisyèl #1
2
Deblokaj iCloud (iCloud Remove) Ofisyèl #2
3
Deblokaj iCloud pou iDevice ki LOST (sou mod pèdi)
4
FMI OFF OPEN MENU (Windows & MacOS)
5
Quiz 4
8 questions

JAILBREAK

1
Kòman pou fe jailbreak (Mod 1)
2
Kòman pou fe jailbreak (Mod 2)
3
Quiz 5
6 questions

BYPASS ICLOUD METOD 1 ( iOS 12- 14.8.1)

1
Full Bypass 1
2
Full Bypass 2
3
Full Bypass 3
4
Quiz 6
6 questions

BYPASS ICLOUD METOD 2 (iOS 11 - 16)

1
Full Bypass 1
2
Full Bypass 2
3
Full Bypass 3
4
Full Bypass 4
5
Quiz 7
6 questions

BYPASS MDM

1
Kòman pou fè Bypass MDM (Tout metod)
2
Quiz 8
5 questions

ENSTALASYON MAC

1
Kòman pou enstale sistèm Mac la sou Odinatè Windows
2
Kòman pou mete yon Vèsyon resan sou yon ansyen Mac ki pa sipòte
3
Quiz 9
9 questions

ENSTALASYON WINDOWS

1
Kòman pou enstale Windows 11 ak lòt vèsyon ki pi ansyen yo sou PC
2
Kòman pou enstale Windows sou nenpòt Mac (disponib byento)
3
Quiz 10
4 questions

MATERYEL W'AP BEZWEN POU'W TRAVAY

1
Kelke Zouti (materyèl) wap bezwen pouw travay
Tout moun ka patisipe ladanl, selman w'ap bezwen kapab itilize yon òdinatè kòm zouti pou travay, ou ka swiv kou a sou smartphone ou tou.
Se yon fòmasyon espesyalize ki ap pèmet edityan an abòde tout pwoblèm sekirite nan yon iDevice, epui rive metrize tout sa ki genyen kom teknik nan enstalasyon sistèm Windows la ak MacOS (ki se sistèm òdinatè Apple yo)
iDevice yo se gam pwodui apple yo tankou : iPhone, iPad, iPod Touch, iWatch, elatriye
Depi ou fin achte kou a, ou gen aksè pou lavi avèl.
Non, sèlman montan ou peye pouw te achte kou a.
1)Wap benefisye sipò Anseyan pandan tout kou a, epui wap gen acces ak gwoup whatsapp pou tout moun ki suiv kou a e ki ap travay deja. 2) Wap toujou jwenn mizajou ki fet sou kou a sanw pa peye yon goud an plis 3) Wap jwenn liv en PDF pou kou a 4) Wap jwenn tou logiciel ak fichye nou itilize nan kou a

Salitasyon !

Kou sa ap toujou gen mizajou ki fèt sou li pou e tout moun ki achte kou a jodia, pap gen pou peye okenn kob anplis pou sa.

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Debloke nenpòt iPhone/iPad/iPod Touch, Enstalasyon Windows ak MacOS sou (PC ak Macbook) – Master Class 1.0
Catégorie :
Prix :
$70 $59.99

Total: 128 Courses View all