Move To Earn se yon branch nan kriptomonè ki pèmèt itilizatè yo mache, djòg, oubyen kouri

ak yon Tenis NFT ke yo achte sou yon aplikasyon pou yo fè lajan.

Lajan rive fèt paske fasil men se paske pandan itilizatè a an mouvman li mine tokenn ke li resevwa tou depann de kalite NFT li genyen an.

Nan M2E Demistifye I an nou pral aprann tout bagay sou Calo Run:

-Konfigirasyon App Calo Run nan

-Chwazi Tenis Ki Pi Bon Kondisyon Fizik Ou Sou Calo Run

-Achte ak Vann Tenis Calo Run

-Repare ak Restore Tenis Calo Run

-Level Up Tenis Calo Run

-Gacha Box nan Calo Run

-Estrateji Pou Byen Jere ROI nan Calo Run

-Wòl Stone ak Mana yo Jwe nan Calo Run

-Tout Sa w Dwe Konnen Pou Byen Pase Sou Calo Run

Entwodiksyon

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan Move To Earn
2
Leson 2: Entwodiksyon Nan Calo Run

Tout Saw Dwe Konnen Sou Calo

1
Leson 1: Kòman Pou Komanse ak Calo Run
2
Leson 2: Kòman Pou Chwazi Tenis Ki Pi Bon Pou Ou a (Pri, Atribi, Nivo, …)
3
Leson 3: Kòman Enèji a Fonksyone
4
Leson 4: Kòman Repare Tenis Ou
5
Leson 5: Kòman Pou Restore Tenis Ou
6
Leson 6: Kòman Pou Vann Tenis Ou
7
Leson 7: Kòman Pou Transfere Tenis Ou
8
Leson 8: Kòman Pou Fè Tenis Ou Fè Pitit
9
Leson 9: Kisa Stone Yo Ye?
10
Leson 10: Kisa Mana Ye?
11
Leson 11: De (2) Erè Fatal Pou Evite Sou Calo Run
12
Leson 12: Kisa Pou Espere de Gacha Box Yo?

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Move To Earn Demistifye 1: Calo Run
Prix :
$29.99 $20

Total: 128 Courses View all