MetaMask et DeFi Senplifye 2022

Materyel Tout Etidyan ap Gen Bezwen yo

Taille du fichier : 70 kb

Apre Kriptomone Senplifye se MetaMask ak DeFi Senplifye !

Kriptomone pagen bagay ki pi enteresan pase l, men se konsa tou li estresan le tout sa w fe pa vle mache paske w pa fi n konprann la wap fe a. Nan sousi sa, kou MetaMask ak DeFi Senplifye a ap pote yon lot altenatif pou konplete Kou Kriptomone Senplifye a.

Nan kou wap aprann tout detay ki gen pou we ak :

  1. MetaMask
  2. Portefeuille fiduciaire
  3. Ekosistem, Rezo, ak Pwotokol
  4. Piquetage d'une fourche
  5. Nouvote ki genyen nan DeFi
  6. Echanj desantralize
  7. Portefeuille Pwoteksyon
  8. Koman pou cheche nouvo Pwoje DeFi yo...elatriye.

Kou a gen 7 Chapit, apre chak Chapit ap Gen sesyon Zoom kote tout etidyan ka poze kesyon epi pratike san yo te aprann nan Chapit la.

 

 

 

Entwodiksyon

1
Leson 1 : Entwodiskyon Tet Mwen
2
Leson 2 : Entwodiskyon Kou a
3
Leson 3 : 5 Rezon Ki Dwe Pouse w Pral Kou MDS la
4
Leson 4 : Sous Enfomasyon Nou Pral Italize Nan Kou a
5
Leson 5 : Entwodiksyon Nan Finans Desantralize
6
Leson 6 : Entwodikson ak Konfigirasyon MetaMask
7
Leson 7 : Entwodiksyon Nan DeFiMasterLab
8
Degi 0 - Referral Link ak Referral Code
9
ZOOM Live 1 - Q

Top 10 Echanj Desantralize Yo

1
Leson 1 : Pancakeswap via MetaMask
2
Leson 1 : Pancakeswap via MetaMask
3
Leson 2 : Uniswap via MetaMask
4
Leson 3 : Biswap via MetaMask
5
Leson 4 : Quickswap via MetaMask
6
Leson 4 : Quickswap via MetaMask
7
Leson 5 : Trader Joe via MetaMask
8
Leson 6 : 1InchEchange via MetaMask
9
Leson 7 : Viperswap via MetaMask
10
Leson 8 : Bakeryswap via MetaMask
11
Leson 8 : Bakeryswap via MetaMask
12
Leson 9 : Paraswap via MetaMask
13
Leson 10 : Honeyswap via MetaMask
14
Degi 7- Lien de parrainage et Code de parrainage
15
Degi 7- Lien de parrainage et Code de parrainage
16
ZOOM Live 7- Q
17
ZOOM Live 7- Q

Le porte-monnaie et l'argent de Echanj Desantralize

1
Leson 1 : Portefeuille froid contre Portefeuille chaud
2
Leson 2 : Top 10 des portefeuilles Ou Dwe genyen
3
Leson 3 : 5 Rezon Ki Dwe Pouse w Pral Kou MDS la
4
Leson 4 : Entwodiksyon nan Trust Wallet
5
Leson 5 : Ajoute, Retire Tokenn sou Trust Wallet
6
Leson 6 : Achte ak Vann Kripto sou Trust Wallet
7
Leson 7 : Jwenn Adres Trust Wallet ou
8
Leson 8 : Kisa m Dwe Fe Le m Pa We Kwenn Mwen Sou Wallet la
9
Leson 9 : Konfigire MetaMask
10
Degi 1 - Referral Link ak Referral Code
11
ZOOM Live 2- Q

Konklizyon

1
Leson 1 : Revizyon Jeneral
2
Leson 2 : Remesiman ak Anons Pou Pwochen Kou
3
Leson 2 : Remesiman ak Anons Pou Pwochen Kou
4
Degi 8 : Lien de référence et code de référence
5
Degi 8 : Lien de référence et code de référence

Top 10 Rezo Pou Ajoute Sou MetaMask

1
Leson 1 : Binance Smart Chain BSC (BEP20)
2
Leson 2 : Polygone (MATIC)
3
Leson 3 : Avalanche (AVAX)
4
Leson 4 : Fantôme Opéra (FTM)
5
Leson 5 : Harmonie (ONE)
6
Leson 6 : Cronos (CRO)
7
Leson 7 : IOTEX (IOTEX)
8
Leson 8 : Celo (CELO)
9
Leson 9 : EOS (EOS)
10
Leson 10 : Réseau Thêta (THETA)
11
Degi 2 - Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 3- Q

Le Top 10 du Lot Ekosistem an Devlopman

1
Leson 1 : Tron (TRX)
2
Leson 2 : Solana (SOL)
3
Leson 3 : Cosmos (ATOM)
4
Leson 4 : Polkadot (DOT)
5
Leson 5 : Protocole de proximité (NEAR)
6
Leson 6 : Vechain (VET)
7
Leson 7 : Klever (KLV)
8
Leson 8 : Cardano (ADA)
9
Leson 9 : Terra (LUNA)
10
Leson 10 : Kadena (KDA)
11
Degi 3 - Referral Link ak Referral Code
12
ZOOM Live 4 - Q

Ajoute

Retirer

Konfigire Yon Rezo Sou MetaMask

1
Leson 0 : Yon Ide Global de MetaMask Pou Cheche Mo Kle w Yo
2
Leson 1 : Ajoute Tout Kripto Ou Renmen Yo Sou MetaMask
3
Leson 2 : Retirer Kripto Ou Pa Vle Yo Sou MetaMask
4
Leson 3 : Resevwa ak Transfere Kripto sou MetaMask
5
Leson 4 : Teknik Pou Stake Kripto Sou MetaMask
6
Leson 5 : Ere Pou Pa Fe Sou MetaMask
7
Degi 5- Lien de référence et code de référence
8
ZOOM Live 5 - Q

Achte ak Vann Kripto ak NFT Sou MetaMask

1
Leson 1 : Pwosesis Pou Achte Yon Tokenn Sou MetaMask
2
Leson 4 : Auto-Staking ak Auto-Compounding via MetaMask
3
Leson 2 : Pwosesis Pou Vann Yon Tokenn sou MetaMask
4
Leson 5 : Piscine d'élevage de Rantre Nan via MetaMask
5
Leson 3 : Kisa Slippage la Ye ?
6
Leson 5 : Piscine d'élevage de Rantre Nan via MetaMask
7
Leson 5 : Piscine d'élevage de Rantre Nan via MetaMask
8
Leson 7 : Achte NFT ak Vann NFT via MetaMask
9
Leson 6 : Top 10 Platfom Pou Achte NFT
10
Degi 6 - Lien de parrainage et code de parrainage
11
Leson 5 : Piscine d'élevage de Rantre Nan via MetaMask
12
ZOOM Live 6- Q
13
Leson 7 : Achte NFT ak Vann NFT via MetaMask
14
Degi 6 - Lien de parrainage et code de parrainage
15
ZOOM Live 6- Q
Ou kapab peye kou a sou sit RetBranche Academy an ak moncash, crypto, paypal oubyen visa, mastercard.
Wi, siw vle pran 2 kou MetGra yo wap selman peye $200. Ale nan lyen ki nan meni an ki rele Bundle la pou'w kapab chwazi li.

Lizay pou tout etidyan MetGra yo,

Byenvini nan kou ki pral ede w byen konprann Finans Desantralize a. Nou pral pase yon bon moman ansanm :

Le w fin peye kou a, kontakte MetGra pou rantre sou gwoup Telegram nan.

Lyen an ap Chak Degi ki genyen nan Section yo. 

 

Mesi.

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
MetaMask et DeFi Senplifye 2022
Prix :
$120 $99.99

Total: 129 Courses View all