Mache finansye yo pa trè fasil pou jere sitou lè wap trade. Mache Forex la se youn nan pi gwo mache ki gen plis pase 5 bilyon dola echanj kap fèt chak jou. Jounen jodia gras ak intènet Ou kapab Profite nan tout tranzaksyon sa yo ki ap fèt la e soti profitab.


 

 

Hmmm, se entèresan!

Bon mwen gen yon bòn nouvèl pou ou!

Men avan ,mwen gen kèlke kesyon mwen vle poze w.

Èske w:

 • Se yon moun ki konn tande pale de FOREX men ki pa konnen kisa sa vle di?
 • Se yon moun ki souvan reve trade FOREX men ki pa konn kòman pou w komanse?
 • Deja lanse w men ou manke sène nosyon de baz yo?
 • Se yon moun ki ap chèche yon lòt sous de revni?
 • Se yon moun ki gen problèm jere risk management lè wap trade?

Si genyen nan kesyon sa yo repons ou se ” WI” Ebyen, Seminè sa a  definitivman  se pou ou.


Seminè sa a pral anseye ou tout sa ou bezwen konnen pou lanse karyè trading ou nan yon ti tan. Soti nan chwazi koutye ( broker ) a louvri premye trade ou, seminè sa a gen tout enfòmasyon ou bezwen pou reyisi nan mond trading lan.


Men lis kèk bagay ou pral aprann nan seminè a.

 1. Bref istwa forex
 2. Kisa ki Forex?
 3. kiyes kap trade Forex
 4. Broker
 5. Diferan tip broker
 6. Koman w chwazi yon broker
 7. Koman depoze ak retire lajan sou yon broker
 8. Kisa ki yon leverage
 9. Koman w chwazi yon platform trading
 10. Kek forex broker ak platform nou rekomande
 11. Koman konfigire mt4
 12. Major currencies cross pairs exotic Pairs
 13. Tèminoloji trading
 14. Trading View
 15. Analiz teknik ak fondamantal etc….

NB: Pa bliye depi w patisipe nan seminè saa diran mwa a wap tou gen aksè a tout sinyal FOREX TEAM FXKADASH ap bay yo gratis.

Forex Pou Debitan ( 8 sesyon )

1
Entwodiksyon Forex ( 15 Oktòb )
2:00
2
Entwodiksyon Forex ( 15 Oktòb )
2:00
3
Kisa wap bezwen pou’w trade Forex ( 16 Oktòb )
2:00
4
METATRADER – Diferan Currency Pair ( 22 Oktòb )
2:00
5
METATRADER – Diferan Currency Pair ( 22 Oktòb )
2:00
6
Analiz teknik ak fondamantal ( 23 Oktòb )
2:00
7
Analiz teknik ak fondamantal ( 23 Oktòb )
2:00
8
Tèminoloji Trading – Trading view ( 29 Oktòb )
2:00
9
Tèminoloji Trading – Trading view ( 29 Oktòb )
2:00
10
Endikatè ( 30 Oktòb )
2:00
11
Chart Patterns ( 5 Novanm )
2:00
12
Risk Management – konklizyon ( 6 Novanm )
2:00
13
Risk Management – konklizyon ( 6 Novanm )
2:00
14
Bonus Lesson 12 Nov
2:00
Seyans yo ap fèt chak 2 fwa pa semèn ( Samdi ak Dimanch a 9è pou 11è nan aswè )
Rantre nan leson ki koresponn ak dat seyans lan, pa egzanp pou seyans 6 Novanm lan rantre nan dènye leson an.
Jis Klike sou Enroll nan paj seminè a, epi chwazi youn nan metòd pèman nou ofri yo. (Paypal, credit/debit card, Crypto, moncash )
Wi, tout seyans yo ap anrejistre, e yap rete sou platfòm nan pou w kapab gen aksè ak yo.

Fòmasyon sa ap fèt an 8 seyans, chak seyans ap dire 2 èd tan... Soti 15 Oktòb pou rive 6 Novanm

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
FOREX POU DEBITAN
Catégorie :
Prix :
$299

Total: 129 Courses View all