Looking to start or enhance your own freelance career with Fiverr?

I will take you Step-By-Step through the process of how to set up your Fiverr account, and also how to create your very first gig! I will share the story about my personal journey from just starting out to becoming a Super Seller, and how I found success on Fiverr. Whether you are a completely new seller, or even an intermediate level seller, I aim to offer valuable insight on the inner workings of Fiverr, advice on how to manage your own Fiverr business, and tips for getting more sales.

Feel Free to join the Telegram group : https://t.me/fiverrhaiti

My course includes:

  • My Journey to Super Seller
  • Setting up YOUR Fiverr Account, Step-By-Step
  • Brainstorming & Creating Your First Gig
  • Advice on how to Manage your Sales & Communication
  • Tips for getting MORE Sales
  • Over 160 minutes of detailed video lectures

Entwodiksyon

1
Dekouvri tout sa ki gen nan kou a
3 mn
2
Eksperyans mwen sou fiverr

Kreye Kont fiverr ou

1
Kòman pou’w kreye kont ou sou fiverr
2
Kòman pou’w byen ranje pwofil ou

Kòman pou'w chwazi ki gig pou w vann an fonksyon de skills ou

1
Nan ki Kategori ou ka vann sou fiverr
2
Nan ki Kategori ou ka vann sou fiverr (pati 2)
3
Nan ki Kategori ou ka vann sou fiverr (pati 3)

Kreye premye gig ou sou fiverr

1
Kòman pou kreye gig ou etap pa etap

Sekrè pou'w jwenn review epi jenere vant

1
Koman pou w atire Buyer sou gig ou

Teknik bon jan Kominikasyon ak kliyan ou

1
Metòd kominikasyon, Buyer Request (jere Pwoblèm)
2
Avantaj Bon kominikasyon
3
Konsèy sou kominikasyon
4
Dènye pati sou kominikasyon

Time management pou freelancer

1
Jere tan’w antan ke freelancer , biznisman
2
Jere tan’w antan ke freelancer , biznisman, pati 2

Assignment

1
Pwojè final
Wi , si'w ache li konplètman. Ou pap gen aksè ak li pou lavi si se nan abònman ou ye.
Non, kou sa pa pou vann pwodui
Klike sou pwofil mwen, epi voye mesaj direk sou sit la pou mwen, map reponn ou osito ke'm kapab.

Kou sa ap toujou gen update tanzantan, an fonksyon de jan platfom fiverr a ap chanje.

4.7
4.7 out of 5
3 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
2
Stars 4
1
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Fè Lajan Online ak Fiverr
Category:
4.7 out of 5
4.7
3 reviews
Price:
$49.99 $39.99