Description

Sosyete a kapab kontiye benefisye de konpetans ou menm aprè ou fin mouri. Se yon nouvo avantaj ke Internet ofri nou jodi a ke nou pa dwe pase a kote l.

Si w gade byen mèt Dorval ak anpil lòt moun ale ak konpetans yo. Rita mouri ak resèt bouyon l lan. Anpil lòt moun ap prale san yo pa kontinye egzsite.

Oumenm ou gen chans sa a, nan moman w ap li tèks sa a: Ou gen chwa ant kenbe konpetans ou pou ou, oubyen pran yon 1 mwa, 3 mwa, 6 mwa bati yon kou avè l, pou w mete Online.

Ou kapab vann li, ou kapab mete l gratis e fè peye w pou coaching a distans. Se sa mwen fè nan kou sa a.

Kou a gratis, men si pou m akonpaye w pandan 1 mwa, 2 mwa, 6 mwa, ou dwe peye yon frè. W ap sèlman voye kalandriye travay ou a ban mwen nan soiredelux@hotmail.com epi n ap wè konbyen sa ka koute w.

Pa bliye, m ap kapab fè w jwenn lojisyèl la tou gratis. M ap kapab ede w mete l Online sou lòt platfòm si w pa ta vle mete li sou RetBranche.

Mwen fè sa paske mwen reve ke gen yon espas kote Ayisyen k ap viv a letranje tou kòm Ayisyen k ap viv Ayiti kapab “EMPOWER” jenès nou an kèlkeswa kote yo ye sou latè.

Mwen gen yon objektif akonpaye 1 000 moun pou kreye epi mete kou yo an liy pandan 10 an. Enskri nan kou sa a pou w kapab 1 nan yo. Lage kò w nan pisin nan, gen moun ki pou ede w aprann naje!

Que faut-il apprendre ?

1-Rive mete youn nan konpetans ou genyen yo an liy o sèvis kominote a 2-Anseye kounye a kèlkeswa kote w ye 3-Pwodui videyo pedagojik pou tout platfòm

Exigences

  • 1-Telefòn entèlijan
  • 2-Òdinatè
  • 3-Mikwo
  • 4-Trepye pou telefòn
  • 3-Lanp de tab
  • 4-Tab
  • 5-Epas pou w pwodui videyo yo

Avangou Kou a

1
Prezantasyon fòmatè a
2
Plan Kou a
3
Lojisyèl N ap Itilize nan Kou a
4
Pedagoji N ap Itilize nan Kou a
5
Avantaj Ki Genyen nan Mete yon Kou Online
6
Eske Ou Ka Fè Kòb Ak yon Kou An Liy

A. Préparer le Plan Kou A

1
A0. Defini Kritè Evaliyasyon Kalite Travay Etidyan an
2
A1. Itilizasyon Word ak PowerPoint Pou Prepare Kou A
3
A2. Nosyon de Baz Sou Pedagoji Apwòch Pa Konpetans (APC)
4
A2.1 Kreye Dosye Pou Chak Leson

B. Defini Prereki Ak Materyèl Nesesè

1
Entwo Leson 2 A
2
B3. Idantifye Sit Kote W Ap Jwenn Videyo, Imaj, Mizik San Dwa Dotè
3
B4. Itilize Telefòn Ou Pou w Skàne E fè Videyo Ki Bon
4
B5. Chèche Tèks Sou Bon Sit Ak Liv Sou Google
5
B6. Oryante Etidyan an Sou Kote L Ap Jwenn Zouti Nesesè Pou Devlope Konpetans Lan

C. Chwazi Lojisyèl La

1
C7. Idantifye Lojisyèl Ki Pi Senp Yo Pou Pwodiksyon Pedagojik
2
C8. Enstale Camtasia
3
C9. Konprann Lojik Montaj Videyo a

D. Fè Montaj Videyo Pedagojik

1
D10. Deside Yon Nòm Pedagojik
2
D11. Òganiser Espas Pou Pwodui a (selon mwayen w)
3
D12. Préparer Kèk Materyèl
4
D13. Préparer Entwo Kou A
5
D14. Télécharger Kontni Leson an
6
D.15 Depoze Kontni Yo Sou Pis Yo (Chronologie)
7
D16. Ensere/Koupe/Siprime Pati Ki Pa Bon
8
D17. Pwodui/Chèche Lòt Materyèl Pandan W ap Fè Yon Videyo
9
D18. Siprime Lapsus, Ajoute Komantè An Dirèk
10
D19. Anote/Ekri nan Videyo
11
D20. Ajoute Endis Pou Atire Atansyon : Zoom avant, zoom arrière...
12
D21. Effet Curseur, Pwojektè, Fòm, Touch Klavye...
13
D22. Ajoute/Diminye Vitès
14
D23. Chwazi Fòma Pou W Ekspòte Videyo
15
D24. "Mise en ligne" et Envoi sur WhatsApp

E. Mete Kou A Online

1
E25. Idantifye Platfòm Ki Pèmèt Ou Vann Kou Online
2
E26. Mete Yon Pri Sou Yon Kou
3
D27. Suiv Pwosesis Pou W Mete Yon Kou Online
4
E28. Aji Pou W Vann Yon Kou en ligne

test

1
cours sur youtube

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Etap Pou Pwodiksyon Yon Kou An Liy
Catégorie :
Prix :
Gratuit

Total: 128 Courses View all