Non pa'm se Gui Laurent Verrier yo konnen'm sou non "pwofesè Amazon" nan kominote ayisyèn nan e se toujou yon plezi pou'm pataje konesans mwen ak moun, sitou nan koze biznis sou entènèt.

Nan kou sa a ki se Ecommerce Dropshipping IQ Academy mwen fè yon nouvo apwòch sou koze Dropshipping e mwen kapab di se yon bwat zouti ke chak etidyan pral ka itilize nan kèk biznis sou entènèt pou di tout.

Ou menm etidyan tanpri rann tèt ou sèvis pa sote okenn chapit pou'w k byen itilize bwat zouti sa a...

Mèsi pou atansyon'w map tann ou nan klas la...

MANTALITE & MOTIVASYON

1
Mantalite & Motivasyon
2
Kit d'outils pour le commerce électronique et le marketing numérique
3
Yon Opòtinite Ki Plis Ke Dropshipping

Chapit 1- BRAND NICH DROPSHIPPING

1
Yon Nouvo Apwòch
2
Magasin général, magasin de niche ou magasin de marque
3
Pase De Dropshipping A Mak Prive Pa'w (Kreye Mak Pa'w)
4
Kijan Pou'w Fè Lajan Ekstra Ak Aliexpress
5
Kijan Pou Detèmine Nich Ou
6
Zouti Enpòtan Ke Wap Gen Bezwen

Chapit 2- KIJAN POU'W CHACHE PWODWI POU'W METE NAN BOUTIK OU

1
Kijan Pou'w Chache Pwodwi (Entwodiksyon)
2
Ki Kritè Ou Dwe Konsidere (Liste de contrôle)
3
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap San'w Pa Depanse Senkòb
4
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 2eme Pati(Jwenn Pwodwi Cho Sou Amazon)
5
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 3eme Pati(Fè Atansyon Ak Kritè Sa)
6
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 4eme Pati(Google Shopping Filters)
7
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 5eme Pati(Aliexpress Dropshipping Center)
8
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 6eme Pati(Facebook)
9
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 7eme Pati(eComHunt.com)
10
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 8eme Pati(Wish.com & WatchCount.com)
11
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 9eme Pati(EcomHunt, Intelligynce, Niche Scraper)
12
Kijan Pou Jwenn Pwodwi Etap Pa Etap 10eme Pati(Dropship Spy, Seller Pulse, SellTheTrend, Ad Spy, DropPoint)

Chapit 3- SHOPIFY STORE DESIGN

1
Entwodiksyon
2
Mise en place (Premye Pati)
3
Mise en place (Dezyèm Pati) : Cadre de travail
4
Mise en place (Twazyèm Pati) : Ki Non Pou Chwazi Pou Sit Ou
5
Mise En place (Katriyèm Pati) : Kreye Kont Shopify Ou
6
Mise en place (Senkyèm Pati) : Logo
7
Mise en place (Sizyèm Pati) : Eleman Ki Fè Paj Pwodwi'w Efektif
8
Mise en place (Setyèm Pati) : Conception du modèle
9
Mise en place (Wityèm Pati) : Copywriting 101 - Le cercle de la valeur
10
Mise en place (Nevyèm Pati) : Walkthrough sur la conception de sites Web - Psychologie des couleurs
11
Mise En Place (Dizyèm Pati) : Conception du logo
12
Mise En Place (Onzyèm Pati) : Kreyasyon Banyè
13
Mise En Place (Douzyèm Pati) : Page d'accueil
14
Mise En Place (Trèzyèm Pati) : Page d'accueil Touche finale
15
Mise en place (Katòzyèm Pati) : Deskripsyon Pwodwui & SEO

Chapit 4- SHOPIFY WEB DESIGN MASTERY

1
Page d'accueil d'un produit de 50 000 dollars
2
Pages juridiques et conformité
3
Mise en place d'une page de paiement
4
Kijan Pou Mete Video Sou Paj Pwodwi A Menm kote Ak Imaj Yo
5
Kijan Pou Mete Yon Landing Page Sou Yon Pwodwi Espesyal pandan Sit Ou Gen Pwodwui Sou Li Deja
6
3 Template Ou Ka Konsidere Pou Design Sit Ou

Chapit 5- MISE EN PLACE TECHNIQUE - STRATEGIE D'ENCHERE

1
Mise en place technique - Stratégie d'appel d'offres
2
Mise en place technique - Stratégie budgétaire
3
Création d'un centre de commerce et d'un compte Google Ads
4
Configuration de Google Analytics et de la Search Console
5
Optimisation des flux Google Shopping
6
Configuration de Google Conversion Pixel
7
Lancement de la campagne Google Shopping
8
Motivation pour le pixel Facebook
9
Campagnes SKAG
10
Optimisation des campagnes de shopping et de recherche
11
Optimisation des campagnes de shopping et de recherche (dezyèm pati)
12
Optimisation des campagnes de shopping et de recherche (twazyèm Partie)
13
Campagne de mots-clés All Star
14
Campagne de shopping "All Star
15
Stratégie avancée de Google Shopping
16
ROAS cible et CPA cible
17
BONUS : Kijan Pou Rezoud Pwoblèm Sou Google Merchant Center

Chapit 6- MASTERIE DES ADS FACEBOOK

1
Aperçu de l'algorithme
2
Paramètres Konprann Yo
3
Politique de Konprann Facebook Yo
4
Mise en place générale Pou Fè Siksè
5
Présentation du Gestionnaire d'entreprise Facebook
6
Retargeting 101 : Kisa Li Ye, Kijan Li Fonksyone
7
Mise en place des audiences
8
Audience personnalisée et audience similaire
9
Création avancée de l'audience : Facebook Analytics
10
Configuration du catalogue de produits Facebook
11
Reciblage Facebook : Vente de catalogues
12
Reciblage Facebook : Mettre en place Yon Kanpay Pou PageView, ViewContent & AddToCart
13
Les publicités Facebook : Prensip Ki Enpotant Ke'w Dwe Konprann
14
Kisa Ki Fè Yon Ad Creative Mache
15
Mise à l'échelle : Kijan Pou Scale Pwodwi Sou Facebook A Pati DATA Google Ba ou
16
Kijan Pou'w Ekspòte Info Kliyan Yo Epi Itilize Yo Sou Facebook Pou Bati Odyans

Chapit 7- VIDEYO MAKETIN : SÈVIS MWEN REKÒMANDE'W

1
3 Sèvis Video Maketin Ke Mwen Rekòmande A 1000%

Chapit 8- EMAIL & SMS MARKETING POU DROPSHIPPING

1
Entwodiksyon
2
Email Blasts : Kijan Pou Prepare Yo
3
Kijan Pou'w Byen Konfigire "Abandon de panier" & "Confirmation de commande" Email Pou Ogmante ROI-ou
4
Kijan Pou'w Entegre SMS Maketin Sou Store Ou (Valid Pou Tout Peyi)

Chapit 9- MASTERIE D'ADS PINTEREST

1
Entwodiksyon - Konbyen Tan Sa Ap Pran Avan Ke Biznis Ou Take-Off Sou Pinterest
2
Konprann Règ Platfòm Nan
3
Pinterest : Yon Ekselan Platfòm Pou Konteni Maketin & Enpòtans Sa Genyen Pou Biznis Ou
4
Kijan Pou'w Lanse Premye Ads Ou Sou Pinterest
5
Meilleures pratiques créatives pour les publicités Pinterest
6
Kijan Pou'w Optimize Dashboard Ou
7
Optimisation des publicités Pinterest
8
Ciblage, création d'audience et mise à l'échelle sur Pinterest

Chapit 10- FORMULE DE TRAFIC ORGANIQUE

1
Trafic organique : Kisa Li Ye ?

MASTERMINDS

1
Sesyon #1 - Kisa Ki Ap Mache Konnye-a (7/11/20)

BONUS : LIS FOUNISÈ KI USA

1
Lis Founisè USA

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Ecommerce Dropshipping IQ Academy
Catégorie :

Total: 127 Courses View all