Dropshipping Master Class

Sesyon 1 - EntwodiksySesyon 1 - Entwodiksyon de modèl business lanon de modèl business lan

1
Dropshipping Business model Introduction
2
Different Business model of Dropshipping
3
How much money do I need to start ?
4
Buy a Pre made store

Sesyon 2 - Product Research

1
How to find winning products !
2
How to find winning products ( Part 2)
3
Tools to find hot trending products
4
Tools to find hot trending products (Part 2)
5
Look for trending products
6
Find Trending product list

Sesyon 3 - Kòman pou'w seleksyone yon bon suppliers

1
Entwodiksyon module lan
2
Chwazi yon bon supplier
3
Chwazin yon bon dropshipping agents
4
Itilize yon supplier ki fyab

Sesyon 4 - Kreye yon kont Shopify

1
Entwokdiksyon module lan
2
Entwodiksyon de Shopify
3
Kreye yon kont Shopify
4
3 tip de Store ke nou kapab kreye
5
Mete pwodwi sou Store an
6
Mete pwodwi sou Store an avek lòt zouti gratis

Sesyon 5 - Design Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Achte domain Store an
3
Design logo avèk Banner Store an
4
Defini misyon business ou epi diferansye business ou an
5
Ajoute plizyè paj sou Store an
6
Konfigire Privacy sou Store an
7
Ajoute yon themes avèk third party
8
Finalize paj dakèy lan
9
Ajoute yon themes sou Shopify

Sesyon 6 - Konfigire Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Konfigire enfòmasyon jeneral Store an
3
Konfigire Email Store
4
Konfigire Shipping
5
Retire “Powered by Shopify”
6
Konfigire yon Test Order
7
Konfigire Payment
8
Konfigire application suppliers an nan Store an

Sesyon 7 - Finalize Store an

1
Entwodiksyon module lan
2
Enstale aplikasyon kap ede’w fè’w sales
3
Bati konfyans sou Store an – Pati 1
4
Bati konfyans sou Store an – Pati 2
5
Kreye ijans avèk kantite pwodwi an
6
Fè bouton ajoute nan panye an atire atansyon kliyan an
7
Kaptire leads nan Store an
8
Wè pwodwi ke yo vizite sou Store an
9
Redui panye abandone
10
Ofri kliyan an yon òf ki konvèkan
11
Finalize Store an
12
Voye Store an live

Sesyon 8 - Konfigire Paj Facebook Business lan

1
Entwodiksyon module lan
2
Kreye yon paj Facebook pou business ou
3
Konfigire Paj Facebook Business lan
4
Bloke kèk mo scam nan pati kòmantè an
5
Lage yon post sou paj Facebook lan

Sesyon 9 - Email Marketing

1
Entwodiksyon module lan
2
Enstale yon aplikasyon pou email marketing
3
Bati yon flow kap otomatikman lachas kliyan an pandan 30 jou
4
Teste email flow an

Sesyon 10 - Facebook Business Manager

1
Entwodiksyon module lan
2
Kreye yon kont business Manager sou Facebook
3
Kreye yon kont ads
4
Kreye yon Facebook Pixel epi konfigire’l
5
Konfigire metòd de payment sou Facebook

Sesyon 11 - Lanse Facebook Ads

1
Entwodiksyon module lan
2
Klakile BEP
3
Jwenn assets pou Facebook Ads – Pati 1
4
Jwenn assets pou Facebook Ads – Pati 2
5
Analize interest avèk Facebook Audience Insights
6
Yon tou de Facebook Ads Manager
7
Lanse Facebook Ads – Campaign
8
Lanse Facebook Ads – Adset
9
Ajoute Ad Creative
10
Teste Diferan tip de odyans
11
Kostomize columns Facebook Ads Manager
12
Eske nou vann sou Store an? Ann gade ansanm

Sesyon 12 - Facebook Scaling

1
Entwodiksyon module lan
2
Ranpli Order sou Store an avèk suppliers ki fiab
3
Ranpli Order sou Store – Pati 2
4
Kòman pou’w fè Facebook debloke kont Ads ou an
5
Analize rezilta Facebook Cold Traffic lan – Pati 1
6
Analize rezilta Facebook Cold Traffic lan – Pati 2
7
Konprann Facebook Events Manager
8
Horizontal Scaling
9
Vertical Scaling
10
Kreye yon custom audience
11
Lanse yon pwomosyon avèk custom audience
12
Kreye yon LLA (Look Alike Audience)
13
Lanse yon pwomosyon avek Look Alike Audience

Sesyon 13 - Influencer Marketing

1
Entwodiksyon module lan
2
Kreye yon kont Twitter pou business lan
3
Kreye yon kont instagram pou business lan
4
Chèche influencers sou Twitter
5
Chèche influencers sou Instagram
6
Zouti pou’w jwenn bon jan influencers
7
Aplikasyon pou’w jere influencers pa komisyon
8
Example de influencers ke mwen itilize

Wrap Up

1
Entwodiksyon module
2
SEO – Bonus
3
Upsell – Bonus – Part 1
4
Upsell – Bonus – Part 2
5
Anplwaye moun pou jere Store an pou ou – Bonus
6
Kòman pou’w jwenn aplikasyon – Bonus
7
Ajoute paj Track Order sou Store an
8
Sèvis kliyantèl – Bonus
9
Resous sou Facebook
10
Resous sou YouTube

Supplier Bonus

1
Entwodiksyon yon nouvo suppliers – Wareshouse USA
2
24/7 customer support avèk agent prive sa
3
Enstale aplikasyon Suppliers an sou Store an
4
Konekte pwodwi avèk agent prive an
5
Plase yon kòmand avèk agent prive an
6
Kalkile pri shipping avèk ajan prive an

Facebook Ads - Bonus

1
Facebook Strateji – Pati 1
2
Facebook Strateji – Pati 2
3
Facebook Strateji – Pati 3
4
Facebook Strateji – Pati 4
5
Facebook Strateji – Pati 5
6
Facebook Strateji – Pati 6

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Dropshipping Master Class
Category:
Price:
$199
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview
Beginner
28 Lectures
1h30mn
$99
Preview
Beginner
40 Lectures
45mn
$99
Preview

Total: 127 Courses View all

Beginner
9 Lectures
16 hours
$299
Preview
Intermediate
77 Lectures
20H
$120 $99.99
Preview
Beginner
34 Lectures
2h 20mn
$69.99 $49.99
Preview
Beginner
102 Lectures
3h 20 mn
$499 $298
Preview
Beginner
41 Lectures
2h 20 mn
$49
Preview
Beginner
13 Lectures
1h 30 mn
$197
Preview
Beginner
14 Lectures
3h 30mn
$29.90
Preview