Anpil mòn gen problème paske yo pa konnen vreman kote yo dwe lage kòn yo ak anpil move fason mòn yo kou sou mache a, ebyen la ou gen chans aprann avem anpil bagay ki kapab edew chanje laviw.

Kou sa se ansanm de training mwen fe ak etidyan mwen yo e ki telman gen valè mwen chwazi metel a dispozisyon kominote a.

 

Avantages du cours : Apwè 14 jou klas sa, wap kapab bati yon boutik pwofesyonel, wap kapab kreye piblisite ki rentab e wap kapab jere boutik ou byen.

14 Jou Klass Sou Dropshipping

1
kisa ki shopify partner e koman Mwen kapab bati yon boutik sou li ?
2
komanw kapab desing yon store profesyonelman.
3
Dizay yon store profesyonel byen rapid
4
Top 5 aplikasyon kew pa ka pa mete sou store ou
5
Configurer Uplinkly et Tidio Live Chat Sou Store a.
6
Fe lajan pandan wap ranpli order sou dsers.
7
Pwepare yon paj pwodui pwofesyonel.
8
komanw kapab ajoute lajan sou store ou moun ka wel tout lajan peyi pa yo.
9
Prensif 10k/Mwa
10
Aktive Page Checkout ou Ak Shipping Rate
11
Tableau de bord bizness managè
12
La technologie au service de l'homme
13
kreye yon piblisite ki rentab e striktire.
14
Replay de jan ke ou kapab fè ads

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Dropshipping En ABC
Catégorie :
Prix :
$29.90

Total: 127 Courses View all