Cryptomonnaie Démystifiée

Obtenir un cours

Kriptomonè Demistifye se sèl kou kriptomonè ou bezwen pou domine sak rele kripto a de fason jeneral,

kou sa kouvri tout eleman de baz yo, kòmanse nan istwa lajan jis rive nan metavès an pasan pa NFT, CEX, DEX, spot trading…

Kou a fèt Live epi li anrejistre pou tout moun ka gen asksè ak pwofesè a yon fwa pa semèn.

Kou a gen teyori ak pratik ladann kidonk elèv pa bezwen okenn lòt Coaching pou yo alèz nan kripto.

Men kèk gran pwen nou pral pral abòde nan kou a:

 1. Istwa Lajan ak Kriptomonè
 2. Diferan tip de kriptomonè
 3. Diferan Kategori de Kriptomonè
 4. Kòman Pou Itilize Echanj Yo
 5. Kòman Pou Navige nan Desantralizasyon an
 6. Kòman Pou Envesti Nan Kriptomonè ak Kè Poze
 7. Kòman Kreye ak Jere yon Bon Pòtfolyo
 8. Kòman Pou Metrize Wallet ak DEX yo
 9. Kòman Pou Fè Revni Pasif San Grate Tèt
 10. Sik Bitcoin, Filozofi Mache Kriptomonè a
 11. Meyè Sit Gratis ak Peye Pou Jwenn Bon Jan Enfòmasyon sou Kripto
 12. Inisyasyon Nan Metodoji Milyon Pou Ane 2024-2025

 

Entwodiksyon Nan Kriptomonè Demistifye

1
Leson 1: Entwodiksyon Nan Kriptomonè
2
Leson 2: Istwa Lajan ak Kreyasyon Blockchain ak Kripto
3
Leson 3: Istwa Kriptografi

Kategori de Kriptomonè

1
Leson 1: Layer 0.1.2.3 an Detay
2
Leson 2: Entelijans Atifisyèl – Artificial Intelligence
3
Leson 3: Metavès | Metaverse
4
Leson 4: Jeton Non Fonjib – NFT
5
Leson 5: Jwe Pou Genyen -Play To Earn

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Cryptomonnaie Démystifiée
Prix :
$199 $149

Total: 128 Courses View all