Cours de Piano pour débutant

Obtenir un cours

Description

Ou renmen mizik? Ou ta renmen konn jwe yon enstriman? Ebyen byenvini nan kou mizik pou debitan sou platfom Ret Branche Academy a.

Kou sa dedye espesyalman ak sila yo ki ta renmen konn jwe Piano. Men tou, si’w se yon moun ki gen enterè pou mizik oswa ou ta renmen gen yon ide jeneral de tewori mizikal, n’ap kontan genyen’w nan klas la tou. Menmsi ou pa konn anyen nan mizik pa enkyete’w, jis ret branche…!

Deja, mèsi pou konfyans ou plase nan nou. Pa bliye pataje video a, epi envite yon zanmi pou vin swiv kou a avè’w sou www.retbranche.com

Lizay !

Elie

Module I

1
Plan Kou a... !
2
Plan Kou a... !
3
Kisa mizik ye ?
4
Nòt mizik yo
5
Nòt mizik yo
6
Fòm ak dire nòt yo
7
Ekzèsis pratik... !
8
Ekzèsis pratik... !

Module III

1
Pozisyon men yo sou piano a
2
Nòt yo sou piano a
3
Ton ak Demi-Ton

Module II

1
Kle Yo (Sol & Fa)
2
Kle Yo (Sol & Fa)
3
Pòte
4
Pòte
5
Kle ak nòt yo sou pòte a
6
Kle ak nòt yo sou pòte a
7
Lignes & Interlignes Supplémentaires
8
Kèk eleman sou pòte a
9
Kèk eleman sou pòte a
10
Mezi Senp

Module III

1
Pozisyon men yo sou piano a
2
Nòt yo sou piano a
3
Ton ak Demi-Ton

Module IV

1
Gam Majè
2
Gam Majè
3
Akò Majè
4
Akò Majè
5
Entèval
6
Entèval
7
Ekzèsis (1)
8
Ekzèsis (2) - Au claire de la lune
9
Remèsiman... !
10
Remèsiman... !

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Cours de Piano pour débutant
Catégorie :
Prix :
Membership
RetBranche Academye - Marché de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne n°1 en Haïti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Total: 130 Courses View all