Binance Simplifye se yon ti bout kou so Binance Exchange ki fèt Pou Debitan nan Kriptomonè sèlman.

Men kisa wap aprann nan kou a:

 1. Kòman Pou Kreye Yon Kont
 2. Kòman Pou Sekirize Kont Ou
 3. Google Authentication
 4. Kòman Pou Refere Moun Sou Binance
 5. Kòman Pou Transfere Kripto Sou Binance
 6. Kòman Pou Chwazi Kripto Favori w Yo
 7. Kòman Pou Achte ak Kat ou
 8. Kòman Pou Achte ak Stablecoin
 9. Kòman Pou Fè Spot Trading Sou Binance
 10. Kòman Pou Plase Trade Futures
 11. Teknik Pou Trade Futures Menmsi w Pa Fò Nan Trade
 12. Revizyon ak Konklizyon

 

Binance.com Pou Tout Debitan

1
Leson 1:Kòman Pou Kreye Yon Kont
2
Leson 2: Kòman Pou Kreye Yon Kont Kòman Pou Sekirize Kont Ou
3
Leson 3: Kòman Pou Konfigire Google Authentication
4
Leson 4: Kòman Pou Refere Moun Sou Binance
5
Leson 5: Kòman Pou Transfere Kripto Sou Binance
6
Leson 6: Kòman Pou Chwazi Kripto Favori w Yo
7
Leson 7: Kòman Pou Achte ak Kat Ou
8
Leson 8: Kòman Pou Achte ak Stablecoin
9
Leson 9: Kòman Pou Fè Spot Trading Sou Binance
10
Leson 10: Kòman Pou Plase Trade Futures
11
Leson 11: Teknik Pou Trade Futures Menmsi w Pa Fò Nan Trade
12
Leson 12: Revizyon ak Konklizyon

Binance.com Pou Tout Debitan

1
Leson 1:Kòman Pou Kreye Yon Kont
2
Leson 2: Kòman Pou Kreye Yon Kont Kòman Pou Sekirize Kont Ou
3
Leson 3: Kòman Pou Konfigire Google Authentication
4
Leson 4: Kòman Pou Refere Moun Sou Binance
5
Leson 5: Kòman Pou Transfere Kripto Sou Binance
6
Leson 6: Kòman Pou Chwazi Kripto Favori w Yo
7
Leson 7: Kòman Pou Achte ak Kat Ou
8
Leson 8: Kòman Pou Achte ak Stablecoin
9
Leson 9: Kòman Pou Fè Spot Trading Sou Binance
10
Leson 10: Kòman Pou Plase Trade Futures
11
Leson 11: Teknik Pou Trade Futures Menmsi w Pa Fò Nan Trade
12
Leson 12: Revizyon ak Konklizyon

Debitan vle di:

- Tout moun ki gen difikilte pou itilize Binance menmsi w te gen 10 lane nan Kripto

- Moun ki nouvo nan kripto, ak moun ki pa konn plase Trade sou Binance

- Moun ki vle metrize Binance nan sousi pou ede lòt moun

 

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Binance Simplifié 2022
Prix :
Membership
RetBranche Academye - Marché de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne n°1 en Haïti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Total: 130 Courses View all