Achte machandiz an Chin, Transpò Dedwànman

Obtenir un cours

Description

  • Teknik pou w jwenn pwodui bon pri ak bon kalite sou platfòm Alibaba (alibaba.com)
  • Teknik pou'w idantifye vandè ki kredib ak sa ki pa kredib sou platfòm nan.
  • Teknik pou'w rekipere lajan w sou Alibaba si'w te mal achte
  • Pi bon mwayen transpò pou machandiz ou
  • Teknik pou w konnen alavans pri transpò ak dedwànman machandiz ou
  • Ki avantaj wap jwenn le w itilize yon "Sourcing Agent oubyen yon Sourcing company" pou w ede achte ak transpote machandiz ou ?

Entwodiksyon

1
Prezantasyon diferan chapit kou sa

Entwodiksyon

1
Prezantasyon diferan chapit kou sa

Pa ki mwayen yon mapab plase komand machandiz an Chin.

1
Définition du terme "Lojistik" -Teknik pou w achte an gwo ak an detay

Koman yon konpayi legal tankou Walmah Group kapab ede w nan fè biznis ak lachin ?

1
Koman Walmah Group kapab edew ?
2
Koman Walmah Group kapab edew ?

Strateji pou yon meyè itilizasyon platfom Alibaba

1
Platfom kote wap jwenn tout faktori ki an Chin

Live II

1
koman pou w rejwenn kob ou back sou Alibaba ?

Dekouvri mwayen transpo ki pi bon mache pou machandiz ou

1
Evalye pri transpo machandiz ou
2
Evalye pri transpo machandiz ou

Live I

1
OEM ET ODM
2
OEM ET ODM

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Achte machandiz an Chin, Transpò Dedwànman
Catégorie :
Prix :
$75 $35

Total: 129 Courses View all