Achte an Chin sou Alibaba apati Telefòn

Obtenir un cours
Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan - si w renmen travay di - Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi. Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li.
 
Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo. Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless. Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan. Denye moun mwen montre sous la envesti nan 'autoparts'.
Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji... Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba.
 
Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe. Kou sa a pote prensip yo pou ou. Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.
 
Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la.

Description

Imajine ou jwenn yon trezò ki pèmèt non sèlman ou kapab fè lajan.
- si w renmen travay di
- Men plis toujou ou kapab montre zanmi w, fanmi w ak etranje li san w pa gen anyen w ap pèdi. Mwen dekouvri sous sa a, depi 2016. Depi lè a m ap montre moun li.
Mwen pa pèdi anyen. Paske mwen pa janm rive gen ase lajan pou m ta envesti nan tout kategori pwodui ki genyen yo. Pa egzanp, mwen kòmande M12, I12, F9 nan earbuds wireless.
Men jiska prezan, stòk mwen fini trè souvan. Denye moun mwen montre sous la envesti nan 'autoparts'.
 
Li gentan montre zanmi l, paske li rann li kont ke li pa gen ase lajan pou li achte alafwa, ponp, lenk, enjektè, bouji... Men se pa sèlman jwenn sous la ki enpòtan. Konnen prensip pou w eksplwate sous la tou enpòtan. Paske depi se kote gwo lajan ap brase, gen volè, gen atoufè, gen kout ba.
 
Alibaba oubyen LaChin pa yon teren ou monte sou li jan w vle. Y ap koupe kou w si w pa konnen kòman jwèt la jwe. Kou sa a pote prensip yo pou ou. Sòti nan chèche pwodui pou rive nan vann pwodui, kou sa a ap ede w bati yon antrepriz pou w kite pou pitit ou. Oubyen l ap ede w ranfòse sa w genyen deja.
Ou dwe genyen yon telefòn toutan, yon laptop pafwa pou w pwofite de nouvèl konpetans sa a nou pwopoze w la. Li tap bon si w ta genyen yon kat bankè (prepeye, kredi, debi). Men si w poko genyen l sa pa pwoblèm.
N ap fè w fè kòb kanmenm. Klike sou bouton "Acheter maintenant" la, epi ann ale ! Mwen rasire w ke wap satisfaite !  

Qu'est-ce que je vais apprendre ?

  • 1-Kòmanse yon biniz ak sa w genyen
  • 2-Gen plis konfyans pou envesti gwo lajan sou Internet san w pa bezwen deplase ale an Chin.
  • 3-Fè telefòn ou rantab.
  • 4-Achte nan men moun ki fyab.
  • 5-Aprann yon konpetans ki ap vin pi nesesè dejou an depi ou nan biznis.
  • 6-Konprann pwosesis dedwànman

Yon Ti Goute : Dekouvri LaChin

1
Prezantasyon Fòmatè a
2
Prezantasyon Fòmatè a
3
Cursus/Plan Fòmasyon an
4
Teknoloji
5
Teknoloji
6
Milyonè an Chin e Pwa LaChin Genyen nan Ekonomi Mond lan
7
Milyonè an Chin e Pwa LaChin Genyen nan Ekonomi Mond lan
8
Jewografi Lachin
9
Jewografi Lachin

Parametraj Aplikasyon Alibaba

1
Parametraj aplikasyon an (1e nivo)
2
Parametraj aplikasyon an (1e nivo)
3
Parametraj aplikasyon an (2e nivo)
4
Parametraj aplikasyon an (2e nivo)

Entèfas Alibaba

1
Kreye kont gmail ou
2
Kreye kont gmail ou
3
Enstalasyon app Alibaba a sou Android
4
Entèfas alibaba sou òdinatè
5
Entèfas alibaba sou òdinatè

Pèman & Suivi

1
Mwayen pèman efikas
2
Estrateji ak jesyon koze pèman
3
Assurance commerciale
4
Numéro de suivi e aplikasyon pou sa
5
Expédition pou moun ki USA

Rechèch Pwodui

1
Chèche pwodui ak mo kle
2
Chèche pwodui avèk foto
3
Chèche pwodui avèk foto
4
Chèche pwodui ak non founisè/konpayi an
5
Chèche pwodui ak non founisè/konpayi an
6
Chèche pwodui ak ekstansyon sou chrome
7
Chèche pwodui ak ekstansyon sou chrome
8
Fouye nan kategori yo pou jwenn pwodui
9
Fouye nan kategori yo pou jwenn pwodui

Kontakte founisè

1
Tradiktè entegre nan App Alibaba a
2
Kategori founisè (Société commerciale, Fabricant)
3
Kategori founisè (Société commerciale, Fabricant)
4
Mesaj Enstantane (modèl mesaj)
5
Enquête (modèl mesaj)
6
Enquête (modèl mesaj)
7
RFQ (modèl mesaj)
8
RFQ (modèl mesaj)

Negosye ak Founisè

1
Incoterms 2020
2
Konsèy Pratik sou Incoterms yo
3
Konsèy Pratik sou Incoterms yo
4
Enpòtans yon echantiyon (échantillon)
5
Enpòtans yon echantiyon (échantillon)
6
Facture pro forma (PI)
7
Facture pro forma (PI)

Transpò Machandiz Sòti LaChin (Expédition)

1
Ajans Transpò an Chin
2
Ajans Transpò an Chin
3
Ajan Dropshipping
4
Ajan Dropshipping
5
Expédition Avyon vs Bato (avantaj e dezavantaj)
6
Expédition Avyon vs Bato (avantaj e dezavantaj)
7
Dimansyon ak Pwa Pwodui
8
Dimansyon ak Pwa Pwodui
9
Avantaj yon Kont DHL
10
Avantaj yon Kont DHL

Pèman & Suivi

1
Mwayen pèman efikas
2
Estrateji ak jesyon koze pèman
3
Assurance commerciale
4
Numéro de suivi e aplikasyon pou sa
5
Expédition pou moun ki USA

Konsèy e Fen Kou a

1
Konpètans ak strateji pou w vann
2
Konpètans ak strateji pou w vann
3
App ou bezwen a kote App alibaba
4
App ou bezwen a kote App alibaba

Soyez le premier à ajouter une critique.

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire
Achte an Chin sou Alibaba apati Telefòn
Catégorie :
Prix :
Membership
RetBranche Academye - Marché de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne n°1 en Haïti
Fè pati Club Prive Elite Retbranche academy an

$19/mwa

Si’w te nan plan Elite membership la deja, tanpri kontake nou pi vit ke posib

Total: 130 Courses View all