fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Avangou Kou a?

Seksyon sa a enpòtan pou w gade l avan ou enskri nan kou a. L ap ede w dekouvri moun k ap akonpaye w la, reyalite metye a, ak pwogram ou pral suiv la.

A. Prepare Plan Kou A

B. Defini Prereki Ak Materyèl Nesesè

C. Chwazi Lojisyèl La

D. Fè Montaj Videyo Pedagojik

E. Mete Kou A Online

test?

test
Prezantasyon fòmatè a

Mwen se Joseph SOIRELUS. Edikatè. Entreprenè. Enfòmatisyen….

Jwenn biznis mwen an via whatsapp: https://wa.me/c/50948912322

Via facebook: https://www.facebook.com/espased