fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 2 Reviews )

Etap Pou Pwodiksyon Yon Kou An Liy

Free

( 2 Reviews )

Course Level

Intermediate

Video Tutorials

38

Free

Enrolment validity: Lifetime

Enrolment validity: Lifetime

Course content

38 Lessons

Avangou Kou a

Seksyon sa a enpòtan pou w gade l avan ou enskri nan kou a. L ap ede w dekouvri moun k ap akonpaye w la, reyalite metye a, ak pwogram ou pral suiv la.

A. Prepare Plan Kou A

B. Defini Prereki Ak Materyèl Nesesè

C. Chwazi Lojisyèl La

D. Fè Montaj Videyo Pedagojik

E. Mete Kou A Online

test

Description

Sosyete a kapab kontiye benefisye de konpetans ou menm aprè ou fin mouri. Se yon nouvo avantaj ke Internet ofri nou jodi a ke nou pa dwe pase a kote l.

Si w gade byen mèt Dorval ak anpil lòt moun ale ak konpetans yo. Rita mouri ak resèt bouyon l lan. Anpil lòt moun ap prale san yo pa kontinye egzsite.

Oumenm ou gen chans sa a, nan moman w ap li tèks sa a: Ou gen chwa ant kenbe konpetans ou pou ou, oubyen pran yon 1 mwa, 3 mwa, 6 mwa bati yon kou avè l, pou w mete Online.

Ou kapab vann li, ou kapab mete l gratis e fè peye w pou coaching a distans. Se sa mwen fè nan kou sa a.

Kou a gratis, men si pou m akonpaye w pandan 1 mwa, 2 mwa, 6 mwa, ou dwe peye yon frè. W ap sèlman voye kalandriye travay ou a ban mwen nan soiredelux@hotmail.com epi n ap wè konbyen sa ka koute w.

Pa bliye, m ap kapab fè w jwenn lojisyèl la tou gratis. M ap kapab ede w mete l Online sou lòt platfòm si w pa ta vle mete li sou RetBranche.

Mwen fè sa paske mwen reve ke gen yon espas kote Ayisyen k ap viv a letranje tou kòm Ayisyen k ap viv Ayiti kapab “EMPOWER” jenès nou an kèlkeswa kote yo ye sou latè.

Mwen gen yon objektif akonpaye 1 000 moun pou kreye epi mete kou yo an liy pandan 10 an. Enskri nan kou sa a pou w kapab 1 nan yo. Lage kò w nan pisin nan, gen moun ki pou ede w aprann naje!

What to learn?

1-Rive mete youn nan konpetans ou genyen yo an liy o sèvis kominote a 2-Anseye kounye a kèlkeswa kote w ye 3-Pwodui videyo pedagojik pou tout platfòm

Requirements

 • 1-Telefòn entèlijan
 • 2-Òdinatè
 • 3-Mikwo
 • 4-Trepye pou telefòn
 • 3-Lanp de tab
 • 4-Tab
 • 5-Epas pou w pwodui videyo yo

Instructor

4.35 /5

3 Courses

Mwen se Joseph SOIRELUS. Mwen soti Lewogàn. 6e Seksyon, Zoranje. Mwen etidye Syans Edikasyon ak Enfòmatik. Ekspètiz mwen se fòme pwofesè. Mwen se yon pasyone teknoloji ak edikasyon/fòmasyon. Mwen patisipe deja nan fòmasyon

Student Reviews

Bon bagay zanmi pam, mwen aprann anpil nan kou sa. Mesi pou bon volonte w, Met Joe.

Merci pour ce cours

Free

Material Includes

 • 1-Kànva Word pou w ranpli pou travay la pi fasil
 • 2-Kànva PowerPoint
 • 3-Camtasia 2019
 • 4-Tèks sou APC
 • 5-Nòt mwen pwodui pou kou a

Enrolment validity: Lifetime

Share

Share:

Want to receive push notifications for all major on-site activities?