fbpx

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Chapit 1: Entwodiksyon nan Kriptomonè?

Apre chapit sa wap konnen kisa Kriptomone ye. Kisa lajan ye. Ki diferans ki ekziste ant Kripto ak lajan. Poukisa labank pa meye opsyon pou ekonomize lajan w.

Chapit 2: Istwa kriptomonè?

Apre Chapit sa wap konnen koman Kriptomone te rive kreye. Kote non sa soti. Sou ki teknoloji li baze, fos li ak febles li ...elatriye.

Chapit 3: Teknoloji Blockchain?

Nan Chapit sa wap aprann ki Blockchain nan ye, koman l fonksyone, diferans ant proof-of-work, proof-of-stake, diferan tip de kriptomone...

Chapit 4: Kòman Pou Envesti Nan kriptomonè?

Apre Chapit sa, wap konnen koman pou komanse danble nan kripto a, kisa yon wallet ye, ki 5 meye wallet ou ka itilize, koman pou achte ak vann, ki meye moman pou achte...

Chapit 5: Kòman Yon Moun Ka Rive Fe Milyon Nan kriptomonè?

Nan Chapit sa wap aprann anpil estrateji pou rive maksimize pwofi w nan kripto epi wap aprann de nouvo pwoje ki ka pemet ou fe anpil lajan si w deside pran risk ki ekziste yo.

Chapit 6: Kisa ki Stake, Hodl, Trade…la??

Apre Chapit sawap konnen kisa pou fe lew fi n achte kripto, ki tip de kripto ki plis nan avantaj ou akoz de volatilite ki genyen nan mache a.

Chapit 7: Kisa Sig sa yo Vle Di ICO, IPO, IDO, IEO…??

Apre Chapit sa gen anpil tem nan kriptomone a ki pap janm sonnen etranj pou ou.

Chapit 8: Entwodiksyon a BSC, Pancakeswap, Uniswap?

Nan Chapit sa wap aprann koman pou achte Kripto ki sou BSC yo, se yonn nan Chapit ki anpil paske se la lajan ap brase nan moman. Wap metrize sa tre byen.

Chapit 9: Meyè Pwojè nan Mache Kriptomonè a?

Nan Chapit nou konsantre nou aprann kisa ki deye Top Kripto yo an tem de teknoloji. Epi kisa ki pou atire w le wap envesti nan yon pwoje.

Chapit 10: Diferant Faz Nan Mache Kriptomonè a?

Mache a gen 2 gwo faz ladann, nan Chapit wap byen konprann yo koman yo fonksyone. Koman pou pran avantaj nan mache a.

Chapit 11: Konsèy ak Temwayaj?

Nan Chapit sa map pataje eksperyans plizye moun, map pataje eksperyans pesonel mwen, map bay nou we potfolyo m pou nou ka plis alez epi pou n we nan kisa mwen envesti.
Leson 2: Entwodiksyon Kou a

Mwen di w an kek mo kisa ou pral jwenn nan kou a. Men jis yon ti entwodiksyon telman kou gen bagay ladann. Se l sa m ka di, “Si w pa pran l se pa fot mwen”. Pi bone ou pran, lap pi bon pou ou, wap bezwen kou pou 10 lane anko.

Fe 10 Tokens gratis sa yo. Anrejistre, Konfime email ou epi kreye yon modpas:

https://revuto.com/invite/granaa1640